KRITISKE: Møller og Tesla stiller spørsmål ved NAFs tester.

Får kontant svar:

Møller stiller seg «undrende» til NAF-tester

Norges to største bilforhandlere, Tesla og Møller Bil, er kritiske til NAFs tester. – Vi står støtt i kvaliteten, svarer NAF.

Publisert

Da Tesla-eieren Maria Ngo krevde utbedring i tråd med funn på NAF-testen, svarte Teslas verksted i Moss at de ikke forholder seg til tester og undersøkelser foretatt av en tredjepart.

– De sier til meg at de ikke bryr seg om tredjeparts garantiutløpstester, sa Ngo til Motor.

Tesla er ikke alene. Også Møller Bil stiller spørsmål ved NAFs tester, og måten de gjennomføres på.

I konflikten mellom Møller Bil og samboerparet Marianne Arnesen og Kai Nytrøhaug, står to NAF-tester med påviste funn av feil og mangler svært sentralt.

I et brev skriver Møller Bils advokat at Møller Bil Ensjø, hvor bilen ble kjøpt, «stiller seg undrende til utgangspunktene for NAFs vurderinger av enkelte av de anførte manglene.»

Kontant

– Rapporten gir tilsynelatende uttrykk for at samtlige anførte mangler er opplevd av undersøkende mekaniker. Men det er ikke tilkjennegitt over hvor lang tid undersøkelsen har pågått. Møller Bil stiller seg følgelig undrende til hvorvidt rapporten baserer seg på konkrete observasjoner fra undersøkende mekaniker, eller om den baserer seg på dine klienters opplysninger, skriver Møller-advokaten i et brev til samboerparets advokat.

NAF er kontant i sine svar i et svarbrev til Møller:

– NAFs tester baserer seg på fakta og faktiske feil opplevd under test, skriver senterleder Bernt Dybdahl Øye ved NAF Jessheim, som utførte den omtalte testen.

– Fakta

SENTERLEDER: Bernt Dybdahl Øye ved NAF Jessheim.

Senterlederen understreker at man i testene kan gi tilleggsopplysninger som er opplevd av kundene, men at dette i så fall vil stå i testrapporten.

– Utlesing av feilkoder baserer seg på fakta. Vi kan på ingen måte påvirke hva diagnoseverktøyet gir av feilkoder.

Overfor Motor understreker senterleder Bernt Dybdahl Øye grundigheten i NAFs tester.

– Våre tester er grundige, og vi har objektive vurderinger. Testen viser til feil og mangler funnet under kontroll av bilen på testtidspunktet. Vi benytter gode diagnoseverktøy som forholder seg til påviste feil, ikke årsak til feilen.

– Betviler ikke

Motor har spurt Møller Bil om de kan utdype sin kritikk av NAFs tester, og hva som er utfordringen med NAF-testene.

Kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i Møller Mobility Group sier at Møller ikke ønsker å svare på spørsmål i konflikten mellom Møller og samboerparet Arnesen/Nytrøhaug.

– Men på generelt grunnlag betviler ikke vi kompetansen som NAFs eksperter har, skriver hun i en epost – og legger til: 

– Imidlertid er det i enkelte tilfeller flere tekniske miljøer som gjør sine kvalifiserte vurderinger. Da kan det oppstå uenigheter rundt de faktiske forholdene knyttet til et produkt.

Kritikkverdig

Forbrukerrådet har tidligere uttalt at de synes det er svært kritikkverdig hvis garantiutløpstester utført av tredjepart blir avvist hos merkeverksted, som Møller Bil og Tesla.

– Det er åpenbart en trygghet for bileierne å få tester gjennomført av en uavhengig tredjepart. Merkeverkstedene bør ta testene på alvor, sa juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Daglig leder Petter Knutsen for NAF-sentrene er trygg på kvaliteten i testene til testestasjonene.

- Vi står støtt i kvaliteten på våre tester og vårt diagnoseverktøy, sier han.

Han og Bernt Dybdahl Øye sier de ikke opplever at noen verksteder, forhandlere eller importører er mer kritiske til NAF-testene enn andre.

– Det er helt normalt at forhandlere og verksteder ønsker å gjøre egne undersøkelser. NAFs rapporter er helt gjennomsiktige, og belyser bilens tilstand, sier Dybdahl Øye.