SKADER: Knust glasstak på BMW.

Passerte milliarden:

Kraftig økning i glasskader

I 1. halvår i år betalte forsikringsselskapene ut én milliard kroner for glasskader.

Publisert

Aldri før har det blitt rapportert om flere skader på bilglass, og blitt utbetalt større summer i erstatning, enn i andre kvartal i år.

Finans Norge melder om utbetalinger på 548 millioner kroner i 2. kvartal. Inkludert tallene for 1. kvartal, passerer man så vidt milliarden i utbetalinger.

Det er en økning på 23 prosent fra tilsvarende periode i fjor, ifølge bransjenettstedet Bilbransje 24, som meldte dette først. Reparasjonene ble gjort på totalt 93.000 kjøretøy.

Til sammen betalte forsikringsselskapene ut 4,6 milliarder kroner for skader knyttet til motorvogn i 2. kvartal i år, og 10 milliarder kroner for hele første halvår.

Også tyverier fra bil øker kraftig, ifølge tallene fra Finans Norge. Forsikringsselskapene melder om utbetalinger etter tyveri fra bil på 64 millioner kroner i 1. halvår i år. Det er en økning på 40 prosent fra samme periode året før, og en økning på hele 62 prosent fra 2021.

Det eneste det blir betydelig mindre av, er utbetalinger etter brann i motorvogn. Fra 2021 til 2023 har utbetalingene etter brann gått ned med 15 prosent.