ULOVLIG MOBILBRUK: Sjåføren ble først frikjent, deretter dømt – nå har Høyesterett avvist anken. Bildet er fra en politikontroll som ikke har direkte sammenheng med saken.
ULOVLIG MOBILBRUK: Sjåføren ble først frikjent, deretter dømt – nå har Høyesterett avvist anken. Bildet er fra en politikontroll som ikke har direkte sammenheng med saken.

Må betale bot for mobilbruk:

Høyesterett avviste anke av mobildom

Ankeutvalget i Høyesterett har enstemmig avvist anken til en sjåfør som ble frifunnet i tingretten og senere dømt i lagmannsretten for bruk av mobiltelefon under kjøring.

Publisert

22. mars i fjor fikk sjåføren et forelegg på 5000 kroner, etter at en politibetjent under en rutinekontroll så ham ta opp telefonen, åpne dekselet og trykke på telefonen med tommelen.

Mannen avviste at han hadde brukt telefonen og nektet å vedta forelegget. Han ble deretter frifunnet i tingretten, da retten ikke kunne utelukke at politibetjenten hadde gjort en feilobservasjon.

Les også: Vil øke bøtene kraftig for mobilbruk

Politiet anket frifinnelsen – og mannen ble dømt i lagmannsretten, der man fant det bevist at mannen hadde opptrådt slik det ble observert av politibetjenten.

De to rettsinstansene har vurdert bevisene ulikt, og ankeutvalget konstaterer at Høyesterett ikke kan prøve lagmannsrettens bevisbedømmelse.

Og videre:

«Ankeutvalget ser det som klart at den handlingen som domfellelsen bygger på, rammes av forbudet mot å bruke mobiltelefon under kjøring. (…) Det er dermed ingen feil ved lagmannsrettens lovanvendelse».

Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke vil føre frem – og den nektes derfor fremmet.

Kjennelsen fra lagmannsretten, der boten ble fastsatt til 6000 kroner, er dermed rettskraftig.