STORE KONSEKVENSER: Har du mange prikker, kan det få store konsekvenser å bruke mobiltelefonen ulovlig.
STORE KONSEKVENSER: Har du mange prikker, kan det få store konsekvenser å bruke mobiltelefonen ulovlig.

Oppsiktsvekkende avgjørelse:

Fikk for mange prikker, beholder likevel førerkortet

Yrkessjåføren hadde allerede syv prikker, og ble tatt av politiet for bruk av mobiltelefon. Nå har lagmannsretten i en oppsiktsvekkende avgjørelse bestemt at han får beholde førerkortet.

Publisert

Reglene for prikker i førerkortet er klare. Det gis normalt ikke rom for skjønn. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder.

De fleste lovbrudd i trafikken gir tre prikker. En 56 år gammel yrkessjåfør fra Bergen hadde allerede syv prikker på førerkortet sitt for fartsovertredelser, da han i høst ble stoppet av politiet i lastebilen sin.

Medhold

Politibetjenten mente hun hadde sett at mannen snakket i håndholdt mobiltelefon, og beslagla mannens førerkort.

Men yrkessjåføren hevdet bestemt at han brukte telefonen lovlig, og hatt en samtale gjennom bilens høyttalersystem. Han godtok derfor ikke hverken forenklet forelegg på 5000 kroner eller beslag av førerkortet.

Hordaland tingrett ga politiet medhold i førerkortbeslaget, men i Gulating lagmannsrett fikk mannen oppsiktsvekkende medhold. Politiet må nå gi yrkessjåføren førerkortet tilbake.

Store konsekvenser

– Det er som regel slik at dersom den siktede får medhold, skjer det i tingretten, også omgjøres det i lagmannsretten. Her er det motsatt, sier Jens Christian Riege, advokat i NAF Advokat.

Han har jobbet med en rekke lignende saker.

Yrkessjåføren og hans advokat mener en umiddelbar inndragning av førerkortet får store konsekvenser for mannens bedrift. De mener også et slikt beslag er å anse som en slags varetektsfengsling av yrkessjåførens førerkort, siden han bestemt motsetter seg å ha brukt mobiltelefonen under kjøring. Mannen mener han i selve rettssaken om lovbruddet vil kunne bevise at han er uskyldig.

I tvil

Tingretten viser til at mannen fra før har syv prikker for fartsovertredelser, og at han med tre nye skal fratas førerkortet. De tar ikke hensyn til at han uten førerkort ikke får jobbet som yrkessjåfør.

Tingretten påpeker også at det skal være liten mulighet for skjønn ved beslagleggelse av førerkort ved for mange prikker.

Lagmannsretten, derimot, mener det er såpass tvil om politiets bevis, og at førerkortbeslag får såpass inngripende konsekvenser for mannen og hans firma, at de enstemmig – under tvil – har bestemt at han får beholde førerkortet.

– Selv om det foreligger skjellig grunn til mistanke, reiser saken noen bevisspørsmål som først kan belyses i en hovedforhandling, skriver lagmannsretten i kjennelsen.

Lagmannsretten viser også til at dersom mannen mister førerkortet i en fellende dom, får han tid til å områ seg og legge planer for hvordan bedriftens hans skal håndtere at han ikke har førerkort i et halvt år.