TRANGT: I storbyene står bomstasjonene tett inntil andre ting, som bygårder.

Trøbbel med bompengebrikkene:

Færre bombrikker leses i storbyene

Bomstasjonene i Oslo greier ikke å kommunisere med bompengebrikkene, ifølge Skyttelpass. Dermed avleses langt færre bompengebrikker.

Publisert

Tall Motor har fått fra bombrikke­utstederselskapet Skyttelpass, viser at langt færre bompengebrikker blir avlest i Fjellinjen i Oslo, enn i de nye bompengeanleggene i Ålesund og Tromsø.

I Ålesund leses 94 prosent av bompasseringene med bompenge­brikkene, i Tromsø leses i overkant av 90 prosent.

I Fjellinjen i Oslo leses ned mot 80 prosent av passeringene med bompengebrikkene.

Oslo har hele 83 bompengestasjoner. Når bompengebrikkene ikke kan leses av, må bompasseringene registreres med bilder. Bompengeselskapene måtte i 2022 sjekke 300 millioner bompengepasseringer med bildene som ble tatt. I hele 10 millioner tilfeller måtte bildene også sjekkes manuelt. Det tar tid, og koster bomselskapene penger.

17–18 prosent

Bomselskapene ønsker færrest mulig bompasseringer som må sjekkes med bilder. I Fjellinjens 83 bomstasjoner varierer andelen bildepasseringer fra under ni prosent i noen bomstasjoner til opp mot 17-18 prosent i andre.

Også i bomringen i Bergen er det mange brikker som ikke leses av. Ifølge Skyttelpass er andelen bildepasseringer fra ca. syv til 15 prosent.

– Vi har inntrykk av at det i nyere bomstasjoner er lavere andel bildepasseringer, sier administrerende direktør Vidar Raa i Skyttelpass.

Han mener derfor det ikke bare er problemer med bompengebrikkene som er årsak til at mange bompasseringer ikke registreres med bilder.

– Utfordrende

Statens vegvesen mener det er helt naturlig at færre brikker leses av i bomstasjonene i storbyene, spesielt Oslo.

– Det er naturlig at raten for brikkeavlesninger er lavere i Oslo. Det er mye mer utfordrende å montere bomstasjoner i Oslo, fordi de er montert i tett bymiljø. Der er det større muligheter for forstyrrelser, sier Egil Andreas Aasheim, fagansvarlig for bompengetilsynet i Statens vegvesen.

Fjellinjen, bompengeselskapet som har ansvaret for de 83 bomstasjonene i Oslo, mener imidlertid at hovedproblemet er bombrikker som ikke virker, og som ikke brukes, sier kommunikasjonsrådgiver Arne-Petter Lorentzen i Fjellinjen.