20 PROSENT: Husholdningene med høyest inntekt kjøpte til sammen 13.000 i fjor.
20 PROSENT: Husholdningene med høyest inntekt kjøpte til sammen 13.000 i fjor.

Statistisk sentralbyrå:

De rikeste kjøper hver femte elbil

Tidelen av husholdningene med høyest inntekt kjøpte 21 prosent av nye elbiler i 2020, mens husholdninger med under gjennomsnittlig inntekt kjøpte 23 prosent.

Publisert

Elbiler er nå mer populære enn fossilbiler også i husholdninger med lav inntekt, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Husholdninger i gruppen med 10 prosent høyest inntekt kjøpte til sammen 20.000 nye biler i 2020, hvor omtrent 13.000 var elbiler.

Til sammenligning kjøpte husholdninger under gjennomsnittlig inntekt nærmere 27.000 biler, hvor omtrent 14.000 var elbiler.

Størst økning blant dem med lavere inntekt

I 2020 var det registrert nær 103.000 nye privateide biler, hvorav 61.000 elbiler. Elbiler utgjorde 59 prosent av alle nybilkjøp.

Blant nye biler er det en økning i andelen elbiler for alle inntektsgrupper, men de lavere inntektsgruppene har hatt den største økningen.

Blant nye biler kjøpt av husholdninger i de 10 prosentene med høyest inntekt, er 63 prosent elbiler. For husholdninger med tilsvarende lav inntekt er 58 prosent elbiler. Andelen elbiler blant de med lavest inntekt har økt med 20 prosentpoeng fra 2018.

Større sosiale ulikheter i Oslo

Det er større sosiale ulikheter for kjøp av nye elbiler i Oslo og kommunene rundt – Asker, Bærum, Nittedal, Nordre Follo, Lørenskog og Lillestrøm.

Husholdninger i disse områdene kjøpte 22 prosent av alle nye elbiler i 2020. De med 10 prosent høyest inntekt sto for 29 prosent av kjøp av nye elbiler, mens den tilsvarende gruppen i resten av landet sto for 18 prosent.

Samtidig er andelen elbiler av nye biler i Oslo og nabokommunene større enn resten av landet. I hovedstadsområdet er 68 prosent av alle nye biler elektriske, mens i resten av landet er 57 prosent av alle nye biler elektriske.

De billigste elbilene dominerer elbilsalget i 2020, både blant husholdninger med lav og høy inntekt.

(©NTB)