BETAL HER: Ferde tar inn mer bompenger for å betale et milliongebyr.

Fikk gebyr på fem millioner:

Bomselskap fikk bot for lovbrudd mot bilister – den boten må bilistene betale

Bompengeselskapet fikk et gebyr på fem millioner kroner fra Datatilsynet for brudd på personvernsreglene. Nå sender de regningene til bilistene – som må betale mer bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Bomselskapet Ferde fikk i mai et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner fra Datatilsynet, fordi selskapet blant annet ulovlig overførte personopplysninger om norske bilister til Kina.

Selskapet aksepterte boten.

Men hvordan skaffer et bompengeselskap inntekter til å betale et gebyr for å ha brutt loven?

Fylkesadministrasjonen i Vestland har fått opplyst fra selskapet at det dekkes gjennom driftsmidlene. Og det er ingen pokal til den som gjetter hvor driftsinntektene kommer fra i et bompengeselskap.

Det har fått stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) til å spørre samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om han mener det er riktig at de som utsettes for et straffbart forhold, også skal betale boten for det offentlige organet som står bak regelbruddet. Nygård nøyer seg med å konstatere at bompengeavtalen i hvert fall ikke står i veien for at gebyret kan dekkes inn gjennom bompengene.

– Dette er likevel ikke til hinder for at eierne, dersom de ønsker det, kan gi tilskudd til selskapet for dekning av gebyret, skriver Nygård i sitt svar.

Hinsides

Det er fylkeskommunene i Vestland, Rogaland og Agder som eier Ferde.

På spørsmål henviser pressekontakt Marit Husa i Ferde til statsrådens svar om saken, og hun svarer ikke Motor på spørsmål om fylkeskommunene har vurdert andre måter for å skaffe inndekning for milliongebyret.

Helge André Njåstad sier til Motor at han reagerer sterkt på bompengeselskapets håndtering.

– Hvis bilistene først blir utsatt for en forbrytelse og så må ta boten, så er det helt hinsides. Dette blir feil uansett, men å måtte øke bompengene blir dobbelt feil. Selskapet kunne jo gått til eierne og bedt om midler, sier han.

Kan be om mer

Samferdselsminister Nygård skriver at Ferde er organisert som et aksjeselskap og derfor ansvarlig for gebyret som er ilagt. Får selskapet betalingsproblemer, kan de gå til eierne med spørsmålet om økt egenkapitalbehov.

Men bompengeselskapenes inntekter er i all hovedsak innkrevde bompenger, konstaterer Nygård.

«Bompengeavtalen fastslår at bompengeinntekter kan brukes til å oppfylle selskapets forpliktelser til finansiering av det bompengeprosjektet som innkrevingen gjelder», skriver han – og sier dette inkluderer drift og administrasjonskostnader. Gebyrer føres som driftskostnader i selskapet.