LØNNSBOM: Samferdelsminister Jon Ivar Nygård har en lønn på drøyt 1,5 millioner, men bompengesjefer flest tjener mer.

Fett i bompengeselskapene:

Tre av fem tjener mer enn statsråden

Tre av de fem toppsjefene i landets bompengeselskaper har høyere lønn enn samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

Publisert

Det fremgår av årsrapportene i selskapene Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans og Bompengeselskapet Nord.

I 2021 hadde fire av direktørene lønn over statsrådnivå, men etter at Stortinget oppjusterte lønnen for regjeringsmedlemmer til 1.518.999 kroner fra 1. mai i fjor er det nå «bare» tre som matcher ministeren.

Det er landets fylkeskommuner som eier de fem bompengeselskapene.

Økning på 8,75 prosent

Best betalt av de fem har adm. direktør Trond Juvik i Ferde – som eies av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder – med en godtgjørelse på 1.712.596 kroner. I tillegg kommer pensjonsordningen hvor kostnadene for toppsjefen ikke er spesifisert.

Det høyeste lønnsveksten blant direktørene i 2022 hadde Janne Oddaker, adm. direktør for Fjellinjen, som eies av Oslo kommune og Viken (40 prosent).

Med en lønnsøkning på 8,75 prosent endte hun på 1.641.000 kroner. Inkludert pensjonsordning og annen godtgjørelse er den samlede kostnaden på 1.769.000 kroner, ifølge årsrapporten.

Seks ansatte

Viken fylkeskommune er også blant eierne i Vegfinans, sammen med Innlandet, Vestfold og Telemark.

Også Vegfinans-sjefen Nils Christian Helgesen har høyere godtgjørelse enn statsråd Nygård, med en lønn i 2022 på 1.547.822. I tillegg kommer pensjonskostnader på vel 150.000 kroner.

Hos Vegamot, som eies av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, hadde adm. direktør Marius Maske en beskjeden lønnsvekst på under tre prosent til 1.468.949 kroner.

Lavest lønn av direktørene hadde Erling Adelstein Bortne, toppsjef i Bompengeselskap Nord, med seks ansatte i konsernet som er eid av Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. Hans godtgjørelse i 2022 var på 1.306.062 kroner, i tillegg kom kostander til hans del av de samlede pensjonskostnadene som var oppgitt til 573.972 kroner totalt.

Sprik i styrene

Det spriker i styregodtgjørelsen blant de fem selskapene.

Mens Bompengeselskap Nord, Vegfinans og Vegamot hadde samlet godtgjørelse i et spenn fra 230.000 til 325.000 kroner, betalte Ferde styregodtgjørelse på 1.175.918 kroner i 2022 (vel 40.000 mer enn året før). Hos Fjellinjen løp den samlede styregodtgjørelsen opp i 901.000 kroner.

Det er den såkalte utstederforskriften som trådte i kraft 1. januar 2019 som definerer oppgavene for landets bompengeselskaper.

Såkalt utstedervirksomhet – pengeinnkreving, på godt norsk – er blant tingene de ikke skal drive med.

Over 2 millioner

Den jobben er overlatt til egne kommersielle utstederselskap, og det er tre slike norskeide selskap som driver i stor skala i Norge – Fremtind Service (eid av Sparbank1 og DNB), Flyt (eid av Gjensidige) og SkyttelPASS (eid av Skyttel, som igjen eies av fylkeskommunene bak Ferde).

På lønnstoppen blant disse er Fremtid-sjefen Espen Dyb Løvold med en lønn på 2.157.000 kroner i 2022.