ADVARER: Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.
ADVARER: Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

NAF advarer Ap-landsmøtet:

Avviser elbilmoms hvis det gjør bensin og diesel dyrere

Den folkelige støtten til moms på elbiler faller kraftig hvis politikerne samtidig skrur opp avgiftene på bensin- og dieselbiler, advarer NAF med henvisning til ny meningsmåling.

Publisert Sist oppdatert

Helgens landsmøte i Arbeiderpartiet vil trolig vedta gradert elbilmoms fra 2022, med full merverdiavgift på den delen av kjøpesummen som overstiger 600.000 kroner.

I programutkastet foreslås det å «gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene, og øke CO2-komponenten for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler innen 2025.»

Samtidig har Arbeiderpartiet forslått høyere avgifter på bensin- og dieselbiler i sine alternative budsjetter.

Det får NAF til å advare om at Arbeiderpartiet setter hele den folkelige støtten til elbilmoms i spill.

– Folk har tatt signalene om at det ikke er realistisk i lengden å holde elbilen avgiftsfri. Men de er tydelige på at det må skje gradvis, og at det ikke må medføre en samtidig økning i prisen på nye diesel- og bensinbiler, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

  • Andelen som støtter full eller gradvis innføring av moms på elbiler stuper fra 58 prosent til 32 prosent dersom det betyr at avgiftene på nye bensin- og dieselbiler stiger minst like mye. Det viser en undersøkelse Kantar har utført for NAF.
  • Andelen som sier nei til moms på elbiler stiger fra 28 prosent til 46 prosent dersom det betyr at avgiftene på å kjøpe nye bensin- og dieselbiler stiger minst like mye.

Bør det innføres moms på elbiler fra 2022?

Ja, gradvis innføring av moms36
Ja, full moms fra 202223
Nei28
Vet ikke12

Undersøkelsen er gjort i et landsrepresentativt utvalg på 1032 respondenter.

Bør det innføres moms på elbiler dersom det også betyr at avgiftene på å kjøpe nye bensin- og dieselbiler stiger minst like mye?

Ja32
Nei46
Vet ikke22

Moms vil komme

Det er et bredt politisk flertall for at også elbilistene skal ta en del av bilavgiftene. Men de samme partiene står fast på målsettingen om at alt nybilkjøp skal være av nullutslippsmodeller i 2025.

– Det vil komme moms på elbiler. Samtidig er det er underkommunisert at elbilmoms allerede fra 2022 mest sannsynlig betyr et avgiftshopp også på bensin- og dieselbiler, fordi politikerne sier de ønsker at det fortsatt skal lønne seg å kjøpe elbil, sier Ryste – og viser til formuleringer i forslagene til programutkast i både Arbeiderpartiet og Høyre.

– Forslagene går ut på å starte innføringen av moms på elbiler, samtidig som partiene vil sørge for at det lønner seg å velge lavutslipps- og utslippsfrie biler. Bakgrunnen er at politikerne holder fast på målet om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier Ryste.

Snart rimeligere

I dag er det vesentlig dyrere å produsere elbiler enn biler med forbrenningsmotor. Men stadig fallende batteripriser får ekspertene til å anta at elbilene blir rimeligere i produksjon i løpet av få år.

Små elbiler vil ligge på samme pris som små bensinbiler fra 2022, mens større elbiler vil være på samme nivå som tilsvarende bensin- og dieselbiler fra 2024, i følge beregningene i Klimakur 2030.

– Hvis politikerne venter til 2024 og deretter innfører elbilmoms gradvis vil lavere produksjonskostnader og større utvalg bidra til å opprettholde salget slik at momsen ifølge våre beregninger kan fases inn uten at avgiftene settes opp på bensin- og dieselbiler, sier Camilla Ryste.

Hun håper delegatene på Aps landsmøte til helgen har is i magen, og ser at innfasingen av moms på elbiler bør vente til dette ikke fører til avgiftsøkning på alle biler.

– Resultatet av Aps forslag gir dyrere biler, som igjen fører til at færre får mulighet til å kjøpe seg en ny, renere og tryggere bil. Vi håper Arbeiderpartiet ser at det er feil vei å gå, sier Ryste.

Viktig for distriktene

NAF-undersøkelsen viser at elbilmoms har betydelig lavere oppslutning i distriktene dersom det også betyr et hopp i prisen på tradisjonelle biler.

- Hittil i år har andelen dieselbiler av nybilsalget vært under 6 prosent. I fjor var det over 10 prosent. Tendensen går helt klart mot flere elbiler, også i distriktene. Folk må få tid til å bli med på denne utviklingen, og å øke prisene på nye biler er hverken bra for klimaet eller trafikksikkerheten.

Bør det innføres moms på elbiler dersom det også betyr at avgiftene på å kjøpe nye bensin- og dieselbiler stiger minst like mye?

Bosetting Total Mest tettbygde strøk 2 3 4 5 Minst tettbygde strøk
Ja32382932322922
Nei46405144454844
Vet ikke22212024222334