STØRRE KONSEKVENSER: Reaksjon i form av karantene er kraftig utvidet.

Fikk karantene:

18 tatt for teoriprøvejuks

Statens vegvesen avdekket i fjor 18 forsøk på å jukse på teoriprøven.

Publisert Sist oppdatert

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

11 personer fikk 11 måneder

– I ti av sakene mistenkte vi at juksingen var organisert med profesjonelle bakmenn. Disse fikk 11 måneder karantene, sier Amundsen.

Ytterligere åtte personer fikk mellom 5 og 11 måneder karantene.

Det er alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantene kandidaten får.

De som forsøkte å jukse, hadde blant annet jukselapper, mobiltelefoner ellet lot andre ta prøven for seg.

Elleve av sakene ble politianmeldt. Statens vegvesen foretar en konkret vurdering om saken skal anmeldes. De alvorligste sakene blir alltid anmeldt, opplyser Statens vegvesen.

Utvidet karantene

I 2020 innførte Statens vegvesen lengre karantenetid for å jukse på teoriprøven. Tidligere fikk kandidatene bare to uker karantene hvis de jukset, men nå kan de få mellom tre og tolv måneder.

– Mørketallene er nok store, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å avdekke juks, sier Lill Tove Amundsen.

Mindre alvorlig juks kan gi tre til ni måneder karantene, og kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven.

Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og kan gi ti til tolv måneder karantene. Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.

Slik fordeler tallene seg geografisk:

Nord (Troms og Finnmark, og Nordland): To personer

Midt (Møre og Romsdal, og Trøndelag): To personer

Vest (Vestland og Rogaland): Tre personer

Sør (Vestfold og Telemark, og Agder): To personer

Øst (Oslo, Viken og Innlandet): Ni personer

Det. var alvorlige saker fra hele landet, opplyser Vegvesenet.