UTEN STRIPE: Lilla er europavei, blått er riksvei – uten gul midtstripe.
UTEN STRIPE: Lilla er europavei, blått er riksvei – uten gul midtstripe.

Over 100 mil uten midtstripe:

Her er veistrekningene som fortsatt mangler gul stripe

Fortsatt er det over 1000 km riks- og europavei i Norge som ikke har gul midtstripe. Her kan du sjekke hvilke veier som mangler stripa.

Publisert

Gul midtstripe er et minstekrav til en skikkelig riksvei, mener mange.

Men i et svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide på spørsmål fra Sp-represtanten Siv Mossleth kommer det fram at 1030 km statlig vei – 551 km europavei og 479 km riksvei – stadig mangler den gule stripa i midten.

Hvis du klikker på denne lenken kan du se norgeskartet hvor veiene uten stripe er markert.

Ikke overraskende er det Troms og Finnmark som dominerer lista.

Fordelingen på de 11 fylkene er slik:

Fylke Km lengde
Troms og Finnmark435 km
Vestland227 km
Nordland151 km
Agder62 km
Vestfold og Telemark58 km
Rogaland40 km
Trøndelag22 km
Møre og Romsdal21 km
Innlandet10 km
Viken6 km
Oslo0 km

Kilde: Statens vegvesen

PS: Pr 2019 var det 10 753 km riksvei i Norge (og drøyt 44 o00 km fylkesvei). Det er 14 europaveier som går helt eller delvis i Norge.