FEMTE GENERASJON: iX er BMWs nyeste elektriske satsing, men den vil fortsette å bruke batterier med flytende elektrolytt.
FEMTE GENERASJON: iX er BMWs nyeste elektriske satsing, men den vil fortsette å bruke batterier med flytende elektrolytt.

Mens Tesla sitter på gjerdet:

BMW varsler satsing på faststoffbatterier

BMW går samme vei som gigantene Volkswagen og Toyota, og vil utvikle faststoffbatterier – selv om det vil gjøre elbilene vesentlig dyrere.

Publisert

BMW har planer om å utvikle prototypen på et faststoff-batteri innen 2025, etterfulgt av en produksjonsklar versjon innen 2030, skriver Bloomberg New Energy Finance.

Batteriene skal være energilagre i en ny generasjon elektriske biler basert på en dedikert plattform, som det er planlagt produksjonsdebut for nesten 10 år frem i tid.

Selv om BMW for tiden er inne i en kraftig satsingsperiode på elbil, er modellene som kommer de nærmeste årene i stor grad basert på eksisterende bensinmodeller og kjøretøyarkitekturer.

Les flere elbil-nyheter:

«Ny klasse» om fire år

Den neste gruppen av elbiler – kalt «Neue Klasse» (den nye klassen) med henvisning til den nye kjøretøyserien som reddet selskapet på 1960-tallet – er derimot planlagt med faststoffbatterier.

Vesentlig større energitetthet er hovedforklaringen på at de satser på faststoffbaserte battericeller. Med disse cellene forventer bilprodusenten at energitettheten vil øke minimum med 50 prosent.

Flere andre bilprodusenter og batteriutviklere har kommet med lignende uttalelser angående faststoff-celler.

Dyrere teknologi

Større energitetthet vil muliggjøre større energilagringskapasitet, og dermed lengre rekkevidde, uten å øke batteristørrelsen.

Faststoffbatterier er imidlertid fortsatt uprøvd i kommersiell skala. Og de blir ikke billige.

Faststoffbaserte celler kan gi fordeler innen rekkevidde, kortere ladetider eller lavere brannrisiko (på grunn av den ikke-brennbare faste elektrolytten), men ikke når det kommer til kostnad, forutser Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

BNEF forventer at prisen på faststoffceller ikke vil falle under prisen på litiumionceller med flytende elektrolytt før i 2033 eller 2034 – altså om minimum tolv år.

Fordeler oppveier

I tillegg til BMW er Toyota og Volkswagen blant bilprodusentene som har indikert at de har trappet opp satsingen på faststoffteknologi. Begge bilprodusentene prioriterer her fordelene på ytelser, for eksempel raskere lading, fremfor kostnad.

VW utvikler faststoffbatterier i samarbeid med oppstartsselskapet QuantumScape, men tror ikke de kan komme i produksjon før tidligst på midten av 2020-tallet.

En rapport antydet i fjor at Toyota var ganske nær å kunne presentere prototypen på en bil basert på slik teknologi og forutså til og med produksjonslansering relativt kort tid etter det. Men det har ennå ikke skjedd.

Elbilpioneren Tesla har på sin side uttrykt liten interesse for teknologien og satser per i dag på kontinuerlig forbedring av eksisterende batteriteknologi.

Ikke aktuelt med det første

BMW introduserte nylig sin femte generasjon elbilteknologi – basert på flytende elektrolyttkjemi. Første bil ut med denne var iX3, som nylig imponerte i rekkeviddetesten til Motor og NAF.

Disse cellene bruker mindre kobolt -et svar på bekymringene rundt miljø- og menneskerettighetsutfordringene knyttet til gruvedriften av mineralet, som nå erstattes i stor grad av nikkel. BMW iX-batteripakken bruker eksempelvis 50 prosent resirkulert nikkel, ifølge produsenten.