ADVARER: – Med moms på elbiler blir det vanskelig å nå 2025-målet, sier Erik Andresen, direktør i BIL.
ADVARER: – Med moms på elbiler blir det vanskelig å nå 2025-målet, sier Erik Andresen, direktør i BIL.

– Vil ikke tåle et prispåslag:

Advarer mot moms på elbil

Bilimportørenes landsforening (BIL) går ut mot innføring av merverdiavgift på elbiler før 2025. Men regjeringen lover ingenting.

Publisert

– Vi mener dagens avgiftsregime er hovedårsaken til at nybilsalget består av om lag 50 prosent elbiler. Å nå de resterende 50 prosent er en tøff øvelse som krever at avgiftsfritaket må fortsette, sier Erik Andresen, adm. direktør i BIL, til bransjenettstedet BilNytt.no.

I juni ble det kjent at Høyres programkomité gikk inn for en utfasing av elbilfordelene fra 2022.

Også Arbeiderpartiet vil gradvis innføre moms på elbiler.

Men flere av organisasjonene advarer:

Elbilforeningen maner norske myndigheter til å sikre momsfritaket for elbil lenge nok, og oppfordrer til å søke ESA (EFTAs overvåkningsorgan) om å forlenge fritaksperioden med tre nye år.

– I stedet for å diskutere hvordan elbilfordelene skal fases ut, er det viktig at politikerne nå står løpet ut. I realiteten er 9 av 10 biler på norske veier bensin- og dieselbiler, det må de ikke glemme, sier Christina Bu, leder i Elbilforeningen.

NAF har advart om at elbilmoms ikke bare vil sette 2025-målet i spill, men at det vil gjøre alle nye biler vesentlig dyrere.

Og nå følger bilimportørene med samme advarsel.

– Når ikke 2025-målet

- Legges det på moms, vil det ikke lykkes å oppnå målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025. Etter 2025 vil det være mye lettere å innføre moms, for da vil det ikke være noen fossilt drevne biler å ta hensyn til om målet oppnås, hevder Erik Andresen.

Han er også bekymret for at andre markeder kan få et konkurransefortrinn dersom det innføres moms på elbiler i Norge.

– I Tyskland er det for eksempel innført sterke insentiver, som gjør at for eksempel Volkswagen ID.3 vil bli ekstremt konkurransedyktig. Det kan gi kamp om etterspørselen av bilene.

– Da er det viktig at Stortinget ikke gjør noe som sørger for at vi kommer bakerst i køen på levering av elbiler, sier han.

<b>2025-MÅLET:</b> Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsikrer Motors utsendte om at regjeringen vil sørge for at virkemidlene er på plass.
2025-MÅLET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsikrer Motors utsendte om at regjeringen vil sørge for at virkemidlene er på plass.

Foran skjema

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ikke forskuttere Finansdepartementets vurdering av elbilmomsen.

– Det er regjeringen som helhet som ser på den problemstillingen. Men det er viktig for oss at vi sikrer at vi når 2025-målet. Nå er vi nesten foran skjema til å nå dette målet, men da må vi ha en bevissthet om at vi har virkemidler som gjør at vi klarer det, sier Hareide til Motor.

Men både NAF og bilimportørorganisasjonen advarer om at innføring av elbilmoms fra 2022 kan ha konsekvenser som står i direkte motstrid med 2025-målet.

– Det er ingen tvil om at moms på elbiler vil bety økte avgifter på bensin- og dieselbiler, sa kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, til Motor nylig.

– De som taper på dette er forbrukerne. Både de som kjøper elbil og de som kjøper bensin- og dieselbiler i årene fremover, advarer Ryste.

BIL-direktør Erik Andresen sier det slik:

– Fornyingen av bilparken i Norge vil bremse hvis alle biler blir dyrere, og dermed vil det grønne skiftet utsettes. Det er det ingen som ønsker. Derfor bør man ikke innføre moms nå, men heller la både batteriteknologi og produksjonskostnader få tid til å bli lavere.

– Etter hvert som salget av elbiler tar seg opp i andre land, vil det bli storskalafordeler som gjør elbilene konkurransedyktige selv med innføring av moms, sier han.

Regjeringen lover ingenting

Både BIL og Elbilforeningen ber regjeringen søke ESA om tre års momsfritak, men finansminister Jan Tore Sanner vil ikke love noe.

– Vi er i dialog med ESA om renotifisering av fritaket for merverdiavgift på elbiler. Regjeringens elbilpolitikk er basert på Granavolden-plattformen, skriver finansministeren i en e-post til Motor .

– Der står det at vi vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele denne stortingsperioden. Regjeringen har en ambisiøs klimapolitikk, og vi bruker avgiftssystemet aktivt for å få folk og bedrifter til å velge lav- og nullutslippsløsninger. Det virker. Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger, og klimautslippene går ned, fortsetter Sanner.

– I sommer la vi frem en midtveisevaluering av mva-fritaket. Den viser at fritaket, sammen med andre tiltak, har ført til lavere priser for forbruker og høyere etterspørselen etter elbiler, avslutter han.