BILAVGIFTER: Finansminister Jan Tore Sanner i samtale med NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

NAF har regnet på bilavgiftene:

– Slik bør du håndtere elbilmomsen, Sanner!

Halv moms på elbiler fra 2022 vil gjøre en helt vanlig modell omlag 50.000 kroner dyrere. Finansminister Jan Tore Sanner sier hele bilavgiftssystemet skal vurderes.

Publisert Sist oppdatert

Moms på elbiler

  • Flere partier på stortinget tar til orde for å innføre merverdiavgift på elbiler i neste stortingsperiode.
  • Stortinget har som mål at alle nye biler som selges i Norge fra 2025 skal være nullutslippsbiler.
  • NAF mener dette vil føre til dyrere biler her i ladet og dermed fallende nybilsalg - og langsommere fornyelse av bilbestanden.

Finansministeren bekrefter at hele bilavgiftssystemet skal vurderes.

– Vi er i dialog med ESA (EFTAs overvåkningsorgan, red. anm.) om videreføring av momsfritaket ut stortingsperioden (til september 2021, red. anm.). Samtidig diskuteres det muligheten for innføring av merverdiavgift for elbiler, sier Sanner.

Men han legger til:

– Målet om nullutslippsbiler i 2025 ligger der og de nødvendige virkemidler vil tas i bruk for å nå dette. Men avgiftsfritaket gir i dag et avgiftstap for staten på cirka 20 milliarder kroner. Dette gjør at hele bilavgiftssystemet vil måtte tas opp til vurdering.

Det er bred politisk enighet om at bilavgiftene må gjennomgås, men ingen har flagget detaljene.

I en ny rapport har NAF beregnet hvor mye dyrere bilene blir med moms på elbil, dersom avgiften innføres etter neste stortingsvalg.

Sanner fikk rapporten overlevert fredag.

Mye dyrere

Et av regneeksemplene viser at dersom det blir innført bare halv moms i 2022, vil selv en vanlig elbil til 450.000 kr bli om lag 50.000 kroner dyrere.

– Da må vel bensin- og dieselbiler bli minst tilsvarende dyrere gjennom økte avgifter om man skal nå 2025-målet?

– Det blir litt for mange premisser her til at jeg kan gå inn i det, sier finansminister Jan Tore Sanner til Motor.

OVERLEVERTE RAPPORT: Jan Tore Sanner tar imot rapporten om fare for dyrere biler fra Camilla Ryste i NAF .

Elbilmoms – de fem anbefalingene fra NAF

  • ANBEFALING 1: Moms på elbiler bør innføres gradvis over flere år.
  • ANBEFALING 2: Innfasingen av moms på elbiler bør ikke starte før tidligst i 2024. For tidlig moms på elbiler fører til at avgiftene på nye bensin- og dieselbiler øker, for å beholde den relative prisfordelen på elbiler (for å nå 2025-målet). Dette er en avgiftsspiral NAF advarer mot, fordi det vil gjøre alle nye biler dyrere. Hvis elbilen får moms for tidlig vil det bety at andre biler risikerer økte avgifter, for å beholde elbilens prisfordel
  • ANBEFALING 3: En modell med full moms og høyt bunnfradrag som gradvis senkes vil være å foretrekke framfor en gradvis innfasing av moms for alle elbiler. Det er blant annet fordi dette er den modellen som utsetter avgiftsøkningene til de mest vanlige elbilene lengst.
  • ANBEFALING 4: Man må fortløpende holde øye med hvordan markedene og forbrukerne reagerer på momsinnfasingen, og være åpen for å justere underveis, sett opp mot målet om kun nullutslippsbiler fra 2025 og utover.
  • ANBEFALING 5: En god ladeinfrastruktur er avgjørende for å sikre effektiv lading og å nå 2025-målet. Stadig flere bileiere som skal over på elektrisk kan ikke lade hjemme. NAF anbefaler en mer offensiv, nasjonal målsetting om ladeinfrastruktur, hvor ladeinfrastrukturen står i sammenheng med den vedtatte målsettingen om elektrifisering av bilparken.

Motstridende mål

NAF mener at bilavgiftene ikke bør øke, og hevder at en for tidlig innfasing av moms på elbiler vil kunne bety kraftig økte avgifter også på bensin- og dieselbiler.

Det er fordi 2025-målet betinger en attraktiv prisforskjell i favør av nullutslippsbilen.

– Det blir moms på elbiler. Men det er viktig at politikerne ikke innfører moms på feil måte. Gjør de det, frykter NAF at konsekvensen blir at alle biler blir dyrere, og at de setter opp avgiftene også på bensin- og dieselbiler fordi de har et miljømål som de skal nå i 2025, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til Motor etter møtet med finansministeren..

– Det er positivt at Sanner er opptatt av trafikksikkerheten når han skal se på totaliteten i bilavgiftssystemet. Det taler for lavest mulig bilavgifter slik at flere har råd til å bytte ut en gammel bil med en nyere og mer trafikksikker bil, sier Ryste.

Ny bruksavgift?

– Samtidig legger han også vekt på behovet for økte inntekter til staten - kombinert med at flere skal gå over på nullutslippsbiler og til slutt utelukkende salg av nullutslippsbiler i 2025, legger Ryste til.

– Det vil bety en form for bruksavgift på bil, dersom man samtidig skal øke avgiftsinntektene og ikke skal heve prisene på alle biler?

– Vi venter fortsatt på at regjeringen skal komme tilbake med en skisse på fremtidens bilavgifter. Regjeringen ba om innspill på dette i fjor sommer; de har fortsatt ikke kommet tilbake med hva de tenker rundt det. Det kan være det kommer i statsbudsjettet i oktober, sier Ryste før hun avslutter:

– Debatten i dag er veldig begrenset til bare å handle om elbilmomsen, samtidig som de unngår å si noe om hva en fremtidig elbilmoms vil ha å si for avgifter på andre biler. Så vi oppfordrer partiene til å være tydeligere på helheten.

Blått lys fra 2022

ESA, som er EUs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, har gitt Norge et midlertidig fritak fra momsreglene ut 2020.

Rapporten fra NAF konkluderer med at elbilen bør få en liten moms tidligst i 2024. Det bør deretter komme en forsiktig opptrapping av momsen over flere år.

Men flere politiske partier tar til orde for at det skal innføres moms (merverdiavgift), på elbiler allerede fra 2022.

Hva tenker Sanner om det?

– Jeg sitter ikke i Høyres programkomité, minner finansministeren oss om.