AVVENTER: Høyre og Vetle Wang Soleim har ikke hastverk med å endre avgiftene på ladehybrider.

Venter på den store avgiftsdebatten:

Rører ikke ladehybridenes avgiftsfordeler – ennå…

Verken Høyre eller Arbeiderpartiet vil gjøre endringer nå i avgiftsfordelene for ladehybrider, selv om de har mål om stanse alt salg av nye slike biler fra 2025.

Publisert

Målet om alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler i 2025 har bred politisk støtte, og hele dagens bilavgiftssystem er innrettet for at man skal nå den målsettingen.

Men prisen for nullutslippsmålet begynner å bli så høy at flere partier har tatt til orde for å fase inn moms på elbiler fra 2022.

Arbeiderpartiet, som foreslo moms på de dyreste elbilene sist høst, mener alle elbiler må ha full moms fra 2025.

Flere Høyre-topper har gått inn for elbilmoms fra 2022.

Justeringer på avgiftsfordelene til ladehybridene er de mer uklare på.

Et dilemma

– Det er ingen tvil om at hybridbilene er et dilemma. På den ene siden vil hverdagskjøringen få utslippene ned, men på den andre siden er målet vårt at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, sier Vetle Wang Soleim til Motor. Han er i Høyres programkomité – og sitter i finanskomitéen på Stortinget for regjeringspartiet.

Han påpeker at regjeringen forlengst har gjort ladehybridene noe mindre attraktive avgiftsmessig:

– Denne regjeringen gjorde allerede i 2018 endringer i avgiftssystemet for hybridbiler. Da ble det gjort innstramminger i vektfradraget i engangsavgiften og satt krav til 50 km rekkevidde for å få full fradrag.

Leasingfavoritt

Ladehybridene har gjort et kraftig byks på salgsstatistikken i sommer, opp til en markedsandel på omlag 20 prosent.

Samtidig er de svært populære i leasingmarkedet, der andelen elbiler bare er 31 prosent, mot 66 prosent blant privatkjøperne, i følge nye tall fra Elbilforeningen.

– Dette vil nok i likhet med elbilfordelene bli en diskusjon innad i partiet når Høyre skal lande sitt program for neste periode, men fra regjeringens side vil det avgiftsopplegget presenteres i de årlige statsbudsjettene, sier Wang Soleim.

Venter på debatten

Heller ikke for Arbeiderpartiet er ladehybridene et tema som må på dagsorden igjen nå.

Ap-veteran Svein Roald Hansen, som også sitter i finanskomitéen, sier det slik:

– Det er bred politisk enighet om at det må utformes et nytt bilavgiftssystem. Regjeringen har invitert til og fått innspill fra bransjen. Jeg mener et nytt system, hvor man ser både kjøre- og bruksavgifter i sammenheng bør utformes i nær dialog med bransjen og interesseorganisasjonene. Det er fornuftig med en bred forankring og helst en bred politisk enighet, mener han.

Nullutslipp sliter

Men hvordan morgendagens avgiftssystem faktisk skal utformes, er høyst uvisst.

– Det må fortsatt ha et tungt utslippselement, men også ta opp i seg andre hensyn. Også nullutslippsbiler sliter på veier, genererer støv og tar plass i byene. Det er bedre med en helhetlig gjennomgang enn å lappe på noe som alle er enige om må endres for å bli bærekraftig, både i forhold til den teknologiske utviklingen og rent økonomisk, sier Hansen til Motor.

Også Høyre venter på den store debatten.

– Jeg finner det selvsagt at debatten om et bærekraftig fremtidig bilavgiftssystem også omhandler hybridbilene. Etter de endringene vi har gjort ser heller ikke jeg et umiddelbart behov for å endre på de avgiftene nå, selv om dette fortløpende er en vurdering som må gjøres. Jeg tror også dette hører godt inn i den bredere debatten, en debatt som går utover bare avgiftsnivå ved kjøp av bil, men også bruken av bilen og miljøutfordringer som må håndteres, sier Vetle Wang Soleim.