KOBLER: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha lavere drivstoffavgifter for de som har dårlig ladetilbud til elbil.
KOBLER: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha lavere drivstoffavgifter for de som har dårlig ladetilbud til elbil.

NAF-kritikk mot Ap-lederen:

– Dette blir helt feil, Jonas

NAF mener Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med løfter om ladestasjoner og drivstoffavgifter som gir det stikk motsatte av hva norske bilister trenger.

Publisert

Ap har tatt til orde for høyere drivstoffavgifter frem mot 2030, men vil skjerme de områdene i landet hvor det er dårlige lademuligheter for elbil.

«De som har dårlige muligheter til å lade elbil skal ikke oppleve at prisen blir enda høyere på pumpa», sa Støre under partilederutspørringen på NRK onsdag. Her kan du høre utspørringen på NRKs nettsider.

– Dette blir helt feil. Hvilken innbygger er det som våger å foreslå en ladestasjon i en kommune hvor man får dyrere drivstoff som takk? Å gi lavere drivstoffavgifter i kommuner uten hurtigladere låser kommunene til å ikke bygge flere ladestasjoner i distriktene. Det er det stikk motsatte av det vi trenger, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Hvilken innbygger er det som våger å foreslå en ladestasjon i en kommune hvor man får dyrere drivstoff som takk?

Thor Egil Braadland, NAF

Han mener Støres kobling av lade-utbygging og skjerming mot avgiftsøkning vil gi dyrere drivstoff for det store flertallet som stadig kjører bensin og dieselbil.

– Det finnes kommuner hvor elbilandelen er under fem prosent. Å sette opp en ladestasjon i den kommunen vil med Arbeiderpartiets opplegg bety at 95 prosent av innbyggerne får dyrere drivstoff. Det er en oppskrift på å skape motstand mot det grønne skiftet, og låse distriktene inn i fossil-fella, hevder Braadland.

Er det strøm, er det håp

Samtidig mener han at behovet for hurtigladere i distriktene må tilpasses de faktiske behovene.

– Folk i distriktene har gode lademuligheter. De har noe som ikke alle i byene har, nemlig muligheten for å lade hjemme. Samtidig jobber tiden for elbilen, og dermed også distriktene, mener Braadland – og fortsetter:

– Med den rette elbilen kan man kan kjøre fra de snaue 40 milene fra Tromsø til Alta vinterstid uten å lade underveis, så lenge det er strøm i begge byene. Man trenger ikke lage problemene større enn de faktisk er.

– Det viktigste man kan gjøre for å få flere elbiler i distriktene er å videreføre momsfritaket for elbiler noen år til, sier Braadland.

Feil kriterier

Han mener Ap har rett i at noen deler av landet er mer sårbare for avgiftsøkninger enn andre. Samtidig viser undersøkelser at folk i distriktskommuner i større grad oppgir å ha færre alternativer til drivstoffbilen, de bruker den oftere, og elbilandelen er lavere.

Men så sent som i august utgjorde de helelektriske bilene over 50 prosent av nybilregistreringene, også i Finnmark.

En geografisk differensiering på drivstoffavgifter bør knyttes til mer nøytrale kriterier enn spørsmålet om kommunene har ladere eller ikke, mener Braadland.

– Det finnes andre alternativer. Norge har allerede fått godkjent soner for differensiert arbeidsgiveravgift av EU. En annen mulighet er å bruke SSBs definisjon av hvor sentral en kommune er. Spesielt det siste burde Ap se nærmere på, fordi definisjonen av sentralitet er knyttet til hvor langt det er å reise med bil til nærmeste arbeids- og tjenestemarked, sier Thor Egil Braadland i NAF.