PÅ GREFSEN: Parkeringskrangelen startet i parkeringsanlegget til et sameie på Grefsen i Oslo.

Parkeringskrangel:

Styreleder saksøkte parkeringsselskap

Da styrelederen i et sameie fikk parkeringsbot, saksøkte han parkeringsselskapet – og krevde honorar for arbeidet med søksmålet.

Publisert

Dette er parkeringskrangelen du kan smile av:

En aprildag i fjor var broren til styrelederen på besøk hos styrelederen. Broren fikk gjesteparkeringskort, og parkerte på gjesteparkeringsplass.

Likevel skrev parkeringsselskapet P-Service ut bot, fordi bilen ikke eies av broren, men av styrelederen. Beboere kan ifølge reglene ikke parkere på gjesteplassene.

P-Service er engasjert av sameiets styre til å føre kontroll med parkeringsanlegget.

Leiebil

Styrelederen klaget på boten, men parkeringsselskapet avslo klagen. Styrelederen sendte dermed klage til Parkeringsklagenemnda, som også avslo klagen – og opprettholdt parkeringsboten.

Da tok styrelederen ut søksmål mot parkeringsselskapet – og i Oslo tingrett har han nå vunnet frem.

Han er frikjent, og slipper å betale kontrollsanskjonen på 300 kroner.

Styrelederens bil er en leiebil, som han jevnlig leier ut gjennom en bildelingstjeneste. Styrelederen har blant annet tjenestens logo på bilen.

Denne dagen var det hans egen bror som leide bilen. Oslo tingrett mener styrelederen har dokumentert påstandene sine.

Krevde godtgjøring

Men parkeringskrangelen var ikke over med det.

Styrelederen krevde at tingretten skulle dømme parkeringsselskapet til å betale ham 2625 kroner som godtgjøring for hans arbeid med saken, og 500 kroner i honorar til broren, som måtte vitne for tingretten.

Det fikk han ikke medhold i. Oslo tingrett viser til at styrelederen ifølge lovverket ikke kan kreve honorar, og broren har ikke dokumentert økonomisk tap ved å møte som vitne.