SPORTSBIL: Audi S5 Coupe, her i 2016-modell

Bruktbilkonflikt i rettsrunder:

Vant søksmål om Audi S5, men så anket motparten ...

I tingretten vant bilkjøperen søksmålet om sportsbilen. Lagmannsretten gjorde om på dommen.

Publisert

Å gå til rettssak, eller sivilt søksmål, som det heter, innebærer stor risiko. Taper du, må du gjerne betale flere hundretusen kroner i saksutgifter, både dine og motpartens.

For en ung mann fra Vesterålen gikk det veldig fint i tingretten. Han mente bilen han kjøpte, hadde store tekniske mangler, og at markedsføringen var feilaktig.

I tingretten vant han og fikk heve kjøpet av en Audi sportsbil. Ringerike tingrett idømte selgeren av bilen til også å betale kjøperens saksomkostninger på 180.000 kroner.

Tingretten konkluderte med at det var alvorlige feil både med girkassen, motoren og eksosanlegget.

Retten mente at selgeren dessuten skulle opplyst om en skade på bilen som ble utbedret like før salget.

Men selgeren av bilen, en annen privatperson bosatt på Østlandet, anket. Lagmannsretten kom til et helt annet resultat.

Mindre prisavslag

Bilen det er konflikt om, er en Audi S5 Coupe med 333 hestekrefter, som den unge mannen kjøpte for 460.000 kroner.

Borgarting lagmannsrett mener i den ferske dommen at flere av de påståtte manglene på bilen må kunne forventes på en bruktbil som var åtte år gammel da den ble kjøpt i 2020.

Lagmannsretten konkluderer derfor med at kjøperen skal få kun et mindre prisavslag på 45.000 kroner for feil med en volumknapp, for en ulyd i motoren, og for at selgeren ikke opplyste om skaden som oppsto i et trafikkuhell før salget.

Kjøperen får heller ikke dekket sine egne saksomkostninger, men må betale disse selv.