IKKE ALLTID HARMONISK: Mange syklister mener at bilister tar for lite hensyn. Illustrasjonsbildet er fra Bispegata i Trondheim.

Ny undersøkelse:

For høyt konflikt­nivå på veiene, mener syklister

Konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister. Det er syklistenes opplevelse av norsk trafikk.

Publisert Sist oppdatert

– Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker og er dermed et problem i seg selv, sier seniorrådgiver Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk.

Dette leser han ut fra en ny undersøkelse utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring. Undersøkelsen har kartlagt norske syklisters opplevelse av å ferdes i trafikken.

Blant dem som har syklet minst én gang det siste året, svarer 47 prosent at de opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

Les også: Her er reglene for sykling i trafikken

– Både bilister og syklister har et ansvar for å vise hensyn til hverandre i trafikken. Men en bil gjør langt mer skade enn en sykkel, og særlig utsatt er syklende i blindsonen til større kjøretøy. Her er det viktig at syklende er oppmerksomme på sin plassering i forhold til kjøretøyet, sier Mathisen.

Bruken av elsparkesykkel har økt de siste årene, noe som også har skapt en rekke problemer i trafikken.

Blant elsparkesyklister svarer 24 prosent at de har opplevd konflikt med fotgjengere i løpet av de siste tolv månedene.

– Fortauene er for fotgjengere, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov å kjøre der. Aller helst ønsker vi et forbud for kjøring på fortau, men det er å håpe at de nye reglene som nylig er innført, bidrar til å dempe slike konflikter, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

(©NTB)