PLIKTER OG REGLER: Både syklister og bilførere bør kjenne disse reglene.

Sykling, regler og råd:

– Hvor fort kan jeg sykle?

Bilister og syklister i skjønn forening. Eller ...? Her finner du spørsmål og svar fra NAF Advokat om sykling i trafikken.

Publisert

Hvor fort kan jeg sykle?

Som syklist regnes du som kjørende og skal dermed overholde regler som kjørende, det betyr at du blant annet skal holde deg til fartsgrensene.

Artikkelen ble først publisert i magasinet Motor, utgave 2/2022, der den sto sammen med denne saken.

En elsykkel har lov til å gi deg hjelp opp til 25 km/t, men du kan sykle fortere ved hjelp av egen kraft.

Har jeg, når jeg kjører bil, vikeplikt for en syklist som sykler over et gangfelt?

Nei. Igjen, syklister regnes som kjørende. Går du av sykkelen, regnes du som gående, og bilisten har vikeplikt.

Alle bør uansett være ekstra vaktsomme i forbindelse med gangfelt, særlig når du som bilist er i nærheten av barn som sykler.

Hvis en bilist kommer fra høyre, har jeg som syklist vikeplikt for bilisten?

Ja, vanlig høyrevikeplikt gjelder også for syklister, når det ikke er forkjørsvei. Du har vikeplikt for bilisten, på samme måte som andre kjørende.

Hva når en bilist skal svinge inn til høyre?

Det heter i lovteksten at kjørende som vil svinge, har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller veiens skulder.

Har jeg plikt til å gi tegn når jeg sykler?

I rundkjøring, ved sving, eller annen forflytning i veibanen, skal du som syklist gi tegn.

Kan jeg sykle fram til et kryss på høyre side av bilene?

Ja, det er lovlig.

Må jeg følge merking i veibanen, når jeg som syklist skal svinge?

Nei, men du har vikeplikt for andre trafikanter. Du kan altså ligge i et felt hvor pilen i veibanen peker til høyre, selv om du skal til venstre. Men altså, vikeplikt gjelder.

Kan jeg sykle på fortau?

Ja, men på fortau, gangfelt og gangstier skal syklister vise ekstra hensyn og ikke passere gående i en fart høyere enn seks kilometer i timen. Du skal vise hensyn og unngå å sykle hvis det er mange gående.

Hvordan forholder jeg meg til trafikklys?

Som andre kjørende når du er i veibanen. Vær ellers obs på at det er forbudt å sykle på motorveier, på noen bruer og i mange tunneler.

Gjelder høyreregelen også for sykkelveier?

Ja, det er samme regler for deg som for andre kjørende, dette gjelder også enveiskjøringer, med mindre annet er skiltet.

Hva med sykling på felles veier/stier i skogen?

Som det heter: I skogen kan enhver sykle på vei eller sti i utmark, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Hvilke lys må jeg ha på sykkelen?

Rød refleks bak og hvite/gule reflekser på pedaler eller pedalarmer (begge sider) er påbudt på alle sykler. Du må ha hvitt/gult lys foran og rødt lys bak hvis sykkelen brukes i mørke og i dårlig vær.

GODT SYNLIG: Friske farger er selvsagt ingen regel. Men det kan være lurt!

Kan vi sykle to i bredden?

Ja, når det er lite trafikk og oversiktlig vei. Vis hensyn. Hindrer du bilister, slipp gjerne forbi. Som bilist, la være å stresse syklistene.

Har syklister plikt til å slippe bilister forbi?

Nei, men når du sykler, bør du vise hensyn og slippe bilister forbi. I Vegtrafikklovens paragraf 3 heter det at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade – og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Hvor stor avstand bør jeg som bilist ha når jeg kjører forbi en syklist?

Minimum halvannen meter, helst mer. Tenk på at bilen kan ha et dragsug som merkes godt når du sitter på en sykkel. Ikke ligg midt i veibanen som syklist.

Hvor mange passasjerer kan jeg ha på sykkelen?

Du kan ha en passasjer på vanlig sykkel, to barn under seks år, eller ett barn under ti år. Har du sykkeltilhenger, kan du for eksempel ha to barn under seks år i hengeren, eller ett barn over seks år. Det er ingen øvre aldersgrense, men vær observant på maks nyttelast for hengeren.

Kan jeg bli straffet hvis jeg ikke følger reglene?

Som syklist vil du, som andre kjørende, kunne straffes for lovbrudd i trafikken.

NAF Advokat