ÅRSTALLKONFLIKT: Bildet viser en BMW i8, fotografert på Geneve-utstillingen i 2014 – og derfor ikke bilen som blir omtalt i saken.

ÅRSTALLKONFLIKT: Bildet viser en BMW i8, fotografert på Geneve-utstillingen i 2014 – og derfor ikke bilen som blir omtalt i saken.

Dyr tabbe:

Oppga feil års­modell på sportsbilen

Ett år etter kjøpet oppdaget kjøperen at BMW-en var en 2014-modell og ikke en 2015-modell. Det kostet selgeren 60.000 kr.

Publisert

En mann på Østlandet kjøpte en BMW i8 for 816.000 kroner. Bilen ble annonsert og solgt som en 2015-modell. Både i salgsannonsen og i kontrakten var det angitt at sportsbilen var fra dette året.

Men da kjøperen året etter skulle selge bilen videre, fant den nye kjøperen ut at bilen var en 2014-modell – og ikke en 2015-modell.

Selgeren av bilen, et enkeltpersonforetak i Oslo, nektet å betale erstatning for feilopplysningen. Men kjøperen innhentet dokumentasjon fra flere i bilbransjen om at prisforskjellen mellom en 2014-modell og en 2015-modell er på 40–70.000 kroner.

60.000 kr.

Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter etter blant annet bilkjøp, har nå tilkjent kjøperen et prisavslag på 60.000 kroner. De mener kjøperen av bilen har dokumentert et verditap etter å ha fått en uriktig opplysning.

Enkeltpersonforetaket er i mellomtiden lagt ned. Men Forbrukerklageutvalget presiserer at eieren av foretaket er ansvarlig for å betale ut prisavslaget, selv etter nedleggelsen.