KAN BLI AVGIFTSBELAGT: Opposisjonspartiene vil ha moms på dyre elbiler, som denne Audi e-tron GT. De får støtte av det internasjonale pengefondet.

Internasjonal organisasjon oppfordrer:

Innfør avgifter på dyre elbiler nå, Norge!

Det internasjonale pengefondet (IMF) råder i en fersk rapport norske myndigheter til øyeblikkelig å avgiftsbelegge elbiler over et visst prisnivå.

Publisert

Det var Automotive News Europe som skrev dette før helgen. Rapporten støtter dermed opp om forslagene fra opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og SV, som siden i fjor har ønsket å innføre merverdiavgift på biler som koster 600.000 kroner og mer.

Nylig vedtok Senterpartiets landsmøte det samme.

En av de tre forfatterne av IMF-rapporten er for øvrig Bjart Holtsmark, forsker i Statistisk sentralbyrå, som de siste ti årene har markert seg som sterkt kritisk til de norske elbilfordelene.

Kan dempe elbilvekst i distriktene

Forslagene om å innføre avgift på de dyrere elbilene er blitt kritisert av MDG, NAF og av Elbilforeningen, som blant annet mener det ville være diskriminerende overfor distriktene.

Der er det flere som trenger lang rekkevidde, firehjulsdrift og mulighet for å trekke tilhenger – egenskaper man typisk finner hos elbiler i de dyrere klassene.

Motstanderne av nye avgifter mener også at det ville gjøre det vanskeligere å nå målet om salg kun av nye nullutslippsbiler fra 2025 og foreslår å opprettholde elbilfordelene frem til da.

Milliardtap for staten

I 2020 var 54 prosent av nybilsalget helelektriske biler og regjeringen har selv anslått at dette har betydd et bortfall av statlige inntekter tilsvarende 250.000 kroner per solgte elbil i snitt - eller totalt 19,2 milliarder kroner gjennom året.

Så langt i 2021 ligger elbilandelen på over 60 prosent - det ligger med andre ord an til å bli et enda større inntektstap for staten i inneværende år.

IMF mener et slikt inntektsbortfall slett ikke står i forhold til den miljø- og klimamessige gevinsten, da elbilene ikke i stor nok grad erstatter forurensende fossilbiler, og anser at å fortsette på den måten vil være lite økonomisk bærekraftig.

– Bør bli mer målrettet

Organisasjonen oppfordrer derfor myndighetene til å avgiftsbelegge elbiler fra nå av. Samtidig anser de at det kunne være på sin plass samtidig å øke avgiftene på fossilbiler, for ikke å forsinke det grønne skiftet.

Organisasjonen mener avgiftspolitikken generelt må være mer målrettet med tanke på miljø og klima, og at et godt tiltak kunne være å subsidiere innbytte av en fossilbil for vraking ved kjøp av en ny elbil.

En innføring av moms på elbiler til 600.000 kroner og mer ville i hovedsak berøre elbiler fra Porsche, Jaguar, Mercedes og Audi.

Dersom dagens meningsmålinger slår til ved høstens stortingsvalg, er det mye som tyder på at de første avgiftene på kjøp av elbil kan bli innført allerede til neste år.