ENIGE: SV-leder Kirsti Bergstø (SV) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), her under valgnatten i september.

Bensin og bensinbiler dyrere:

Ladehybrider vil koste 50.000 kr mer i 2024

Budsjettenigheten mellom Regjeringen og SV innebærer en rekke avgiftsøkninger.

Publisert Sist oppdatert

Søndagens sluttforhandling mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti ga resultater som vil få betydning for bileiere og -kjøpere, privatpersoner som yrkesbilister.

Det er særlig ladehybrider som skvetter opp i pris etter endringene – i snitt nesten 50.000 kroner. 

For nye diesel- og bensinbiler vil det komme en avgiftsøkning på rundt 17.000 kroner. Det kommer ingen nye avgiftsøkninger som rammer el-personbiler.

Nådestøt

I juni ble det klart at de tre partiene aktet å gi ladehybrider et nådestøt, da de kom til enighet om å fjerne vektfradraget.

I forbindelse med de obligatoriske budsjettlekkasjene i begynnelsen av oktober kom det også frem at både bensin og diesel blir dyrere, siden drivstoffavgiften skal heves med 15 øre per liter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum opplyste da at dette kun blir en fordyring for bilførere som kjører mer enn 40.000 kilometer i året, siden hevingen ble satt i sammenheng med et kutt i trafikksforsikringsavgiften.

Se alle biler

Ifølge Bilnytt ble det i helgen også enighet om å redusere innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler, fra 82 g/km til 70 g/km.

I tillegg økes CO2-komponenten i engangsavgiften på varebiler med 10 prosent utover prisjustert 2023-nivå.

Begge deler i tråd med SVs alternative statsbudsjett.

Her kan du sjekke OFVs kalkulator og sammenlikne før- og etterpriser.