NYE TALL: Colin McKerracher er leder i Bloomberg New Energy Finance, som tror på kraftig fallende elbilpriser.
NYE TALL: Colin McKerracher er leder i Bloomberg New Energy Finance, som tror på kraftig fallende elbilpriser.

Nye anslag om prisutviklingen:

– Elbilene blir billigste biltype raskere enn ventet

Elbiler vil bli billigere å produsere enn tilsvarende bensin- og dieseldrevne biler allerede i 2026, tror analytikerne i BloombergNEF.

Publisert

Det er mange potensielle milepæler i bilindustriens skifte til elektrifisert mobilitet, men et punkt skiller seg markant ut:

Når blir elbiler rimeligere å produsere enn tilsvarende modeller med forbrenningsmotor?

Analytikerne i Bloomberg New Energy Finance (BNEF), anerkjent som et av de ledende analysemiljøene av verdens bilindustri, tror dette skiftet skjer tidligere enn ventet – i 2025 for varevogner, i 2026 for sedaner og SUV-er, og i 2027 for mindre biler.

I 2030 vil en mellomstor elbil være 18 prosent rimeligere – før avgifter – enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor, tror BNEF.

De oppdaterte Bloomberg-tallene fremkommer i en ny rapport fra non-profit-organisasjonen Transport & Environment (T&E).

Uoversiktlig

Prisforholdet mellom elbiler og kjøretøy med tradisjonelle drivlinjer er uoversiktlig fordi nesten alle land har ulike bilavgifter. Og virkemidlene for å stimulere produksjon og salg av elbiler brukes svært ulikt fra land til land.

I dag er elbiler vesentlig mye dyrere å produsere enn biler med tradisjonelle drivlinjer, bare kraftige økonomiske insentiver gjør at de elektriske bilene noen steder kommer bedre ut prismessig.

Nå er dét bildet i ferd med å endres fullstendig. Bloomberg-ekspertene tror elbiler har lavere produksjonskostnader i de første modellklassene allerede om fire år.

Det er to faktorer som får BloombergNEF til å fremskynde tidspunktet for såkalt prisparitet mellom biler med ulik drivlinje:

  • Batteriprisene faller raskere enn antatt.
  • Og bilprodusentene vil hente stordriftsfordeler gjennom høy elbilproduksjon tidligere enn man har trodd.

Faller kraftig

I kalkylene til BloombergNEF beregnes kostnadene for å produsere en mellomklassebil med 400 km rekkevidde til 38.000 euro (ca. 379.000 kroner) i gjennomsnitt.

Den tilsvarende kostnaden ventes falle til 20.000 euro (ca. 200.000 kroner) i 2025 og 16.000 euro (ca. 160.000 kroner) i 2030.

Produksjonskostnadene for en tilsvarende bil med forbrenningsmotor forventes å ligge ganske stabilt fra 18.500 til 20.000 euro (fra ca. 185.000 til 200.000 kroner) i denne samme perioden.

Bra for lommeboka

Transport & Environment mener tallene gir et realistisk grunnlag for å tro at alt nybilsalg i Europa vil være helelektrisk i 2035.

– Elektriske biler vil være en realitet for alle som kjøper ny bil allerede innen seks år. De vil være billigere for alle enn tilsvarende bensin- og dieselbiler, enten vi snakker om en mann og hans varebil i Berlin eller personbilen for en familie på landsbygda i Romania. Elbiler er ikke bare bedre enn miljøet og Europas industrielle lederskap, men for den enkeltes lommebok også, sier seniordirektør Julia Poliscanova i T & E.

Samtidig legger hun til at skiftet likevel krever stadig strengere utslippskrav og en betydelig høyere takt i utbyggingen av ladeinfrastruktur.

– I visshet om at markedet er klart har EU fått en mulighet til å sette en sluttdato for nye bensin- og dieselbiler i 2035. Nye forurensende biler bør ikke selges lenger enn høyst nødvendig, sier Poliscanova.