KOMFORTKONGE: Mercedes EQC.

Mercedes-Benz EQC:

Stillest, ikke lengst

Mercedes' elektriske SUV klarte 43 mil i sommerens rekkeviddetest.

Rekkevidde- og ladetesten

Motor og NAF har testet rekkevidde og ladeegenskapene på 29 av de mest populære elbilene på markedet.

Bilene kjørte fra sentrum av Oslo via Hadeland og opp E6 i Gudbrandsdalen til de var tomme for strøm.

Dagen etter ble bilene tatt til ladetest på Ionity-stasjonen på Dal i Viken.

Ingen overgår EQC på komfort. Men på rekkevidde og ladeegenskapene finnes det dyktigere konkurrenter.

OBS: Ved en misforståelse tok man feil rute ved Hjerkinn, slik at klatring og nedstigning ble noe annerledes enn for bilene som gikk via Folldal. Antallet høydemeter er trolig ganske likt, men høydeprofilen er ikke identisk.

  • Modellnavn: Mercedes EQC.
  • Oppgitt WLTP-rekkevidde: 404 km.
  • Dekkdimensjon testmodell: 255/40R21

Rekkeviddetesten:

Mercedes EQC gikk 434 km innen den stanset helt. Det er 30 km lenger enn den oppgitte WLTP-verdien med disse store dekkene og alt utstyret.

Bilen varslet på følgende vis:

Ved 50 km: «Reserve Lad høyvoltbatteri» Ved 35 km: «Anbefaler max range kjøremodus» Ved 28 km: «Redusert systemeffekt. Se instruksjonsbok».

Ved 2 km: Viste 0 prosent batteri. Verken kraft eller øvrige funksjoner var redusert, så trolig kunne den gå vesentlig lenger før endelig stans.

  • Reell rekkevidde: 434 km.
  • Gjennomsnittsfart: 60 km/t.

Med bistand fra TrackSys hadde vi GPS-trackere installert i hver bil for å monitorere bilenes posisjon og hastighet fra start til siste stopp. Tracksys er et av Norges ledende selskap på elektronisk kjørebok og flåtestyring.

Ladetesten:

Da vi koblet til ladestolpen, var det 6 prosent gjenværende strøm på batteriet, tilsvarende 21 km. Den mottok omgående 105 kW., og holdt seg i spennet 103-109 kW i det neste snaue kvarteret, fram til 40 prosent batterikapasitet.

Deretter sank kurven sakte og sikkert, og på 80 prosent batterikapasitet var effekten nede på 72 kW.

  • Ved 80 prosent hadde den ifølge «gjettometeret» 273 kilometer rekkevidde.
  • Ladetid 6-80 prosent: 39 min.
  • Energimengde mottatt: 62 kWt.

Importørenes kommentar:

– Våre egne tester med EQC har vist at man ved normal kjøring kan oppnå lenger rekkevidde enn WLTP-tallet tilsier. Dette viser at rekkeviddetallene som oppgis for bilen er reelle. Det er således positivt at tester foretatt av andre enn oss internt, viser nettopp det samme. I EQC blir du varslet når gjenværende rekkevidde er cirka 50 km. Bilen beholder all kraft til man er omkring 0, og vil da gå over i sparemodus ved at motorkraften reduseres slik at gjenværende energi utnyttes maksimalt til framdrift.

– Når det gjelder bilens beregning av rekkevidde, er det mange parametere som ligger i algoritmen. Ikke bare kjørestil og topografi, men også for eksempel temperatur. Dette er viktig spesielt for land som Norge, ettersom temperatur er en viktig forutsetning for faktisk rekkevidde, sier Ketil Myhre, konserndirektør i Mercedes Benz personbil.

Generelt:

Vår rekkeviddetest er ingen vitenskapelig undersøkelse, men skiller seg fra andre målinger på ett viktig punkt: Alle bilene i testen kjøres samme rute, i omtrent samme fart (på fartsgrensen) og under samme værforhold.

Det gir grunnlag for å konkludere om hvilke modeller som leverer over eller under oppgitt WLTP.

Alle bilene ble kjørt fra Vulkan P-hus i Oslo, deretter en rundtur i sentrum før bilene gikk nordover på riksvei 4 via Lygna, til Gjøvik og inn på E6-en før Lillehammer.

Deretter ble de kjørt nordover på E6 til Dombås og Hjerkinn, der de svingte øst mot Folldal på rv29 og så sørover på rv27 mot Ringebu igjen.

Kjøringen foregikk under optimale forhold, med sol og vindstille. Temperaturen ved start var 16 grader, på Lillehammer var det 19 grader kl 13, mens det var drøyt 15 grader på Hjerkinn kl 18.00.

Bilene hadde ikke forvarmet batteri. Alle bilene ble kjørt til 0 km rest på batteriet, mens bilene vi ikke har hatt i test tidligere (EQC var ikke en av disse) ble kjørt fullstendig tomme slik at vi kunne se hvordan de oppfører seg de siste kilometerne.