FRYKTER: Kommunikasjonssjef Camilla Ryste, NAF.

Advarer mot avgiftshopp:

Frykter kraftig økning i bilavgiftene

Pengebruken har eksplodert under korona-håndteringen, og regjeringen har varslet strammere tider. Hvor skal pengene hentes fra? NAF og bilbransjen advarer mot å øke bilavgiftene.

Publisert Sist oppdatert

Bilavgiftene

Statens inntekter fra bilavgiftene har falt fra over 70 milliarder i 2007 til vel 40 milliarder i 2019 – først og fremst på grunn av elbil-politikken

Andelen med elektriske biler i nybilsalget er større i Norge enn noe annet sted i verden, med en markedsandel for helelektriske biler på 49,1 prosent hittil i 2020, mot 21,1 prosent for bensin og diesel til sammen.

Hovedforklaringen er en helt unik avgiftslettelse:

Der andre land opererer med en salig miks av insentiver, har norske politikere ribbet elbilene for både engangsavgift og moms.

Målet er at alt nybilsalg i 2025 skal være av elektriske modeller.

Nå frykter NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening at behovet for å øke de offentlige inntektene etter koronatiltakene vil få myndighetene til å se med nye øyne på bilavgiftene.

– Bilen har tradisjonelt vært en ettertraktet kilde til avgifter for norske politikere, og det er klart vi blir urolige når politikere advarer mot strammere tider. Dette er politikerspråk for at de leter etter penger for å tette de største hullene, nå som oljepengene renner nesten ukontrollert ut av statskassa, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

– Står fast på 2025-målet

Statssekretær Magnus Thue i Finansdepartementet sier til Motor:

– Vi hadde et nyttig møte med NAF, Bilimportørenes Landsforening og Bilbransjeforbundet tidligere denne uken. De hadde mange gode innspill når det gjaldt veien videre for bransjen. Spørsmålet om avgifter er noe vi vurderer årlig i statsbudsjettene. Eventuelle justeringer er noe vi vil komme tilbake til når neste års budsjett legges frem i oktober.

Og han bekrefter:

– Vi står fast ved målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025.

Tidsspørsmål om moms?

Bilavgiftene har historisk vært – og er fortsatt – blant de største av særavgiftene, selv om de er redusert med flere titalls milliarder de siste årene.

Siden elbilene har kapret store markedsandeler, har stadig flere partier tatt til orde for at det bør innføres moms på elbilene, tidligst fra 2022. Men avgifter på elbilene vil trolig måtte få betydning for avgiftene på de andre bilene også, ellers vil man sette hele 2025-målet i spill.

Derfor frykter bransjeorganisasjonene nå at man snakker avgiftsøkning på bred front.

– Jeg tror mange politikere tenker at det som har gått ned, må gå opp. Da glemmer man at avgiftene har gått ned som følge av et bevisst politisk mål om å gjøre bilparken grønnere. De grønneste bilene har de laveste avgiftene, og forbrukeren følger lojalt opp. Når utslippene går ned, så skal også avgiftene gå ned, sier Ryste.

Må fornyes

Det store spørsmålet blir om de enormt kostbare koronatiltakene fører til at også elbilpolitikken kommer i spill.

«IKKE I MÅL»: Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilmportørenes Landsforening (BIL).

– Korona-pandemien har ført til en kraftig nedgang i nybilsalget og det rammer det grønne skiftet, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilmportørenes Landsforening (BIL).

Hun mener det er avgjørende viktig at myndighetene fortsetter å stimulere forbrukerne til å fornye bilparken, som i dag er blant Europas eldste.

– I snitt er norske biler altfor gamle. Alderen på bilparken har steget de siste årene, og utviklingen forsterkes av nedgangen i nybilsalget. Å stimulere til nybilsalg slik at vi kan bytte ut de eldste, mest forurensende bilene med nye null- og lavutslippsbiler er viktig for klimaet, men også for tryggheten til alle som ferdes langs veiene våre. Dette bør ha høy prioritet hos ansvarlige politikere, sier Krag.

– Alle har vært villig til å bruke avgiftssystemet slik at det lønner seg å velge klimavennlig, og det har gjort Norge verdensledende på nye null- og lavutslippsbiler. Men vi er ikke i mål ennå. Politikken må derfor videreføres og forsterkes, legger hun til.

«Urealistisk»

Også Norges Bilbransjeforbund (NBF) advarer kraftig mot å øke bilavgiftene.

«STØ KURS»? Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF.

– Det er urealistisk å hente milliarder ekstra fra bilavgiftene, uavhengig av hvor mye Stortingspolitikerne setter opp engangsavgiften med. Salget av rene fossilbiler vil gå ned, uansett. Det kommer ikke flere penger fra bilavgiftene, å regne det inn i statsbudsjettet for 2021 er å lure seg selv, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

– Nå må vi ha stø kurs i bilpolitikken og fortsette den grønne suksessen, legger han til.

PS: Landets personbilpark er i snitt ett år eldre i dag enn den var i 1999, samtidig som det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra personbilene har falt fra 150 g/km i 2009 til under 60 g/km i dag.