ELBIL-MOMS: Frp og finanspolitiker Hans Andreas Limi vil ha moms på elbiler.

Bilavgifter i spill:

Frykter avgiftsbombe for elbilene med Frp-moms

NAF advarer om at elbiler kan bli mer enn 100.000 kroner dyrere med Frps ønske om å innføre moms på elbiler. Frp svarer med å åpne for lavere moms-sats på elbilene.

Publisert Sist oppdatert

Det går mot avgiftsøkning på elbiler, uansett hvem som vinner valget 13. september.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har alle tatt til orde for å innfase moms på elbiler – først for den delen av kjøpesummen som overstiger 600.000 kroner (en bil som nå koster 700.000 uten moms, vil da koste 725.000 kroner).

Partiene om elbil-moms

  • Venstre og MDG vil vente med elbilmoms til de elektriske bilene er konkurransedyktig.
  • Høyre, Sp, Ap og SV vil ha moms på de dyreste bilene først/alt over 600 000 kroner (sannsynligvis fra 2022) og fase inn moms langsomt (over flere år).
  • Frp er det eneste partiet som i programmet kategorisk sier full moms, uten noen presisering om innfasing. Nå åpner partiet for innfasing med lavere moms-sats.

Men Fremskrittspartiet har programfestet full moms på elbilene:

«Merverdiavgift betales for de fleste nye varer og tjenester, og kjøretøy må også omfattes av det samme regelverket, uten ytterligere særavgifter», vedtok partiet på årets landsmøte.

– Vi ønsker oss et avgiftssystem som skal være mest mulig teknologinøytralt, sier Hans Andreas Limi, som sitter i finanskomiteen for Frp på Stortinget.

Frp har alltid flagget et ønske om å redusere skatter og avgifter, ikke minst bilavgiftene. Nå har likevel partiet tatt til orde for en politikk som kan gjøres de mest populære bilene dramatisk mye dyrere – gjennom økte avgifter.

– Å være et bilparti i 2021 er noe annet enn å være et bilparti i 1991, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF.

– I juli var nesten to av tre nye biler en elbil. At Frp ønsker å øke avgiftene på den mest solgte bilen med 25 prosent vil gjøre en Skoda Enyaq snaut 100 000 kroner dyrere. Den enkleste versjonen av Volvo C40 vil bli 140 000 kroner dyrere. En Tesla S vil bli rundt 200 000 kroner dyrere. Dette er et karakterbrudd fra et parti som ble tuftet på å fjerne skatter og avgifter, sier han.

Gradvis avvikling

Frp er ikke enig i at deres programvedtak gjør bilene dyrere.

– Vi mener hvis man skal ha moms på elbil, så skal den uavkortet gå til å dekke andre bilavgifter. Vi ønsker et nullsumsspill. Men det er veldig delte meninger om dette i Frp. Og på den ene siden er det jo bra at vi har disse fordelene, sier Limi.

Han mener det er fornuftig å gjøre noe med merverdiavgiften, hvis det først skal gjøres endringer i elbilfordelene.

LAVERE MOMS? Hans Andreas Limi under budsjettforhandlingene i Stortinget forrige høst.

Fått med deg disse sakene?

– Momsfritaket har helt sikkert påvirket og løftet salget. Og det har vi vært med på. Men jeg registrerer at elbilfordelene er under press, og det kan være klokt hvis avgifter skal avvikles, at det skjer gradvis. Men vi mener jo at alle bilavgifter skal ned, sier han.

Samtidig åpner han for noe som landsmøtet ikke tok til orde for, nemlig å fase inn momsen gjennom å bruke en av de lavere momssatsene. En rekke varer og tjenester innen reise, transport og kultur har en moms-sats på 12 prosent, mens matvarer har en sats på 15 prosent.

Enklere med moms

– Det mest naturlige er å innføre merverdiavgift, hvis man skal gjøre noe med elbilfordelene. Etter vårt skjønn er det enklere å gjøre noe med momsen, og det er her mva-satsen kommer inn. Hvis man innfører moms på elbil, er det naturlig å starte med en lavere sats, men vi har ikke diskutert spørsmålet i detalj, sier Limi.

Dét har derimot Braadland og kollegene i NAF.

MOMSFRYKT: Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF.

– Hvis Frp nå mener at de står for en forsiktig innfasing av moms på elbil, slik NAF også vil, så er det en gledelig nyhet. Det er likevel litt underlig at man må kontakte partiet for å forstå hva Frp mener. Det eneste som står om elbil er at vil ha moms på den på lik linje med alle andre varer – altså 25 prosent. Alle andre partier som vil ha en langsom innfasing av moms på elbiler har faktisk nedfelt dette i tekst, Frp har som eneste parti ikke gjort det, sier Braadland.

Advarer om spiral

Men NAF mener at også en lavere moms, som gjør de mest populære bilene «bare» 50.000 kroner dyrere, vil kunne ha dramatiske konsekvenser.

– For dette er ikke riktig tidspunkt å innføre moms på elbiler på. De aller fleste har ikke fått kjøpt seg elbil uten moms. Det gjelder spesielt folk i distriktene. Mange partier tar til orde for økte drivstoffavgifter framover, uavhengig av regjering, av hensyn til klima. NAF foretrekker å beholde momsfritaket for elbil, framfor å øke pumpeprisen enda mer, sier Braadland – som tror Frps posisjon kan ende med å gjøre alle nye biler dyrere.

Slik er ordlyden i partiprogrammene om elbilmoms:

Ap«Gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene, og øke CO2-komponenten for nye bensin- og dieselbiler»
Sp«Endre elbilfordelene slik at staten kun gir mva-fritak for kostnader opp til 600 000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpet betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis»
SV«Det skal fases inn merverdiavgift for kjøpsbeløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Økte kjøpsavgifter for elbiler må alltid følges av en større økning for fossilbiler i samme klasse.»
MDG«Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige»
Rødt«Innføre et makstak for elbilsubsidier, slik at andelen av kjøpesummen over dette nivået blir ilagt de samme avgiftene som andre biler»
KrF«Arbeide for et bærekraftig bilavgiftssystem, som sikrer at det er lønnsomt å kjøpe nullutslippsbiler»
Venstre«Så lenge elbiler ikke er konkurransedyktige på pris, må vi beholde kjøpsfordelen som gjør at det lønner seg å velge elbil»
Høyre«Gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang på de dyreste elbilene, men sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler»
Frp«Merverdiavgift betales for de fleste nye varer og tjenester, og kjøretøy må også omfattes av det samme regelverket»

– Det som uroer meg mest er at Frps linje svært fort kan utvikle seg til en avgiftsspiral, hvor alle biler blir dyrere, sier han.

– I verste fall kan Frp ende opp som nyttige løpegutter for de som vil ha høye avgifter på alle biler, ikke bare elbiler. Det kan skje med et fortsatt borgerlig flertall der Frp får gjennomslag for å øke avgiftene på elbiler, mens Venstre får gjennomslag for å øke avgiftene på bensinbiler, dieselbiler og de ladbare hybridene, for å opprettholde balansen og nå målet om å kun selge nye nullutslippsbiler innen 2025, slik alle partiene har vært enige om.

– Et slikt resultat ville i så fall kun bety økte avgifter på alle nye biler, og dermed færre nye biler solgt. Det er en situasjon ingen ønsker. Det gir dyrere personbiler for forbrukerne, og i tillegg har det negative effekter på både utslipp og trafikksikkerhet, sier Thor Egil Braadland.