KRITISERER: Thomas Iversen og Forbrukerrådet reagerer på Teslas opptreden.

Forbrukerrådet ut mot Tesla:

– Tesla viser manglende respekt for å løse konflikter

Forbrukerrådet rykker nå ut med sterk kritikk mot Tesla. – Tesla viser manglende respekt for det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge.

Publisert

I et intervju med Motor har bilkunde Thomas Christensen fortalt hvordan det er å være i konflikt med Tesla, og hvordan det er å møte dem som motpart i en rettstvist.

– Tesla forholder seg ikke til vedtak fra forbrukermyndighetene. De har også en bevisst strategi på å trenere, og bevisst ikke ønske å løse saken før den havner i rettsvesenet, forteller Christensen.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet har lest intervjuet med Tesla-eieren. Han er sterkt kritisk til Teslas kundebehandling:

– Svært mange saker som gjelder feil og mangler ved biler, og som ikke løses ved kundeservice, burde åpenbart kunne fått sin løsning i Forbrukertilsynets mekling, uten å verken gå til Forbrukerklageutvalget eller domstolen. Tesla viser manglende respekt for å løse konflikter, sier han.

– Tesla er krevende

«Måneder og år går, og kundene blir slitt ut»

Jens Christian Riege i NAF Advokat

Advokat Jens Christian Riege i NAF Advokat har representert mange misfornøyde Tesla-eiere og møtt Tesla som motpart i en rekke saker.

– Med noen unntak er Tesla svært krevende å forholde seg til, sier han.

Riege mener mye tyder på at Tesla bevisst spiller på frykten hos kundene for å pådra seg store saksomkostninger.

– Tesla bruker gjennomgående flere av landets aller største forretningsadvokatfirmaer. For den enkelte forbruker vil det selvsagt kunne virke skremmende å få en fyldig stevning fra et stort forretningsadvokatfirma. Den naturlige tanken er at dette kan bli veldig dyrt, sier Riege – og fortsetter:

– Og det er også tilfelle! Når tvistesummen er over 250.000 kroner, er det ingen begrensninger i tvisteloven for hva saksomkostningene kan bli.

Han mener det er veldig uheldig.

– Konsekvensen er at en rekke forbrukere ikke tør å prøve sine rettigheter.

– Fånyttes

Både Forbrukerrådet og NAF påpeker at Tesla, som alle andre, har rett til å avslå meklingsforslag fra Forbrukertilsynet, og også til å anke vedtak fra både Forbrukerklageutvalget og tingretten.

Men de ser at Tesla veldig ofte lar konfliktsakene gå helt til tingretten, før de setter inn støtet.

Riege mener Teslas opptreden gjør at både den første reklamasjonen fra kunden til Tesla, og rundene både hos Forbrukertilsynet, forliksrådet og hos Forbrukerklageutvalget, i realiteten bare er fånyttes.

– Måneder og år går, og kundene blir slitt ut.

– Uheldig

Thomas Iversen i Forbrukerrådet oppfordrer Tesla til å løse konflikter med kundene sine på et mye tidligere stadium.

– Tesla bør prioritere å løse saker i meklingen hos Forbrukertilsynet. Det ville vært bedre for begge parter.

– Det er svært uheldig at Tesla ikke løser sakene på et tidligere tidspunkt, sier Riege i NAF.

NAF og Forbrukerrådet mener begge at rettsmekling og en løsning der kan ha mange fordeler, sammenlignet med å havne i en hovedforhandling i tingretten, som også kan ankes videre.

Fordeler ved mekling

– Man får en kontrollert avvikling av saken, man slipper en potensielt langvarig prosess, og man unngår risikoen for å bli idømt motpartens saksomkostninger, sier Riege i NAF.

Samtidig minner han om at en mekling innebærer at man må være forberedt på å strekke seg litt for å oppnå et resultat.

– Da kan det være en vanskelig avgjørelse om man skal forlike eller ikke. Man vet jo aldri hva utfallet ville ha blitt dersom saken hadde gått videre.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet påpeker at en rettsmekling også ivaretar forbrukeren som møter en stor bilgigant.

– Rettsmekling skjer i ordnede former, ledet av en dommer. Det sikrer at partene skjermes for det aller sterkeste presset, som vil kunne skje hvis forhandlingene er helt uten rammer.

Mange kjøper Tesla igjen

Thomas Christensen har valgt å kjøpe en ny Tesla, selv om han var i langvarig konflikt med den amerikanske bilgiganten.

Det er han ikke alene om. Jens Christian Riege i NAF opplever at mange av klientene hans kjøper Tesla på nytt.

– Bilene er jo i utgangspunktet svært gode, hvis de fungerer som de skal. Det er slik sett en grunn til at Tesla selger så mye som de gjør. En spekulasjon fra min side er at denne salgsmakten gjør at kunde­behandlingen kanskje ikke er så farlig, spør Riege.

Delt kundemasse

Thomas Iversen i Forbrukerrådet ser en deling blant Tesla-kundene.

– Flere undersøkelser viser at Tesla har blant de mest fornøyde kundene. Samtidig har de svært mange klager.

Han viser til at Tesla har rundt 12 prosent av nybilsalget, men at de står for halvparten av klagene på nye biler i Norge i år.

– Vi leser dette som at kundene som har biler uten feil, forblir svært fornøyde, men at Tesla fortsatt har en vei å gå både når det gjelder generell kvalitet, kundeservice og overholdelse av forbrukerregelverket.

Tause

Motor har spurt Tesla hva de synes om kritikken og uttalelsene til NAF og Forbrukerrådet. Tesla har ikke besvart henvendelsen.