KLAR MELDING, ELLER…? Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier, men det finnes noen regler du må forholde deg til hvis du vil campe.

Sjekk før du stopper:

Hvor kan du egentlig parkere bobilen eller campingvogna?

Gir allemannsretten rom for å plassere bobilen eller campingvogna akkurat der du ønsker? Slett ikke.

Publisert

– Du står friere med telt enn med bobil, men noen ting er det lurt å være klar over før du slår deg til ro for natten, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

– Allemannsretten er unikt for Norge. Den gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark. Det er rett og slett et fellesgode i den norske kulturarven, sier Sødal.

– Men det betyr ikke at man kan ture fram uten å vise hensyn fortsetter han.

Satser hjemme

Pandemien betyr at mange nordmenn satser på feriereise i eget land. Bobilsalget har nådd nye høyder, antallet campingvogner har økt jevnt og trutt, og interessen for telt av ulike typer har spredd seg blant stadig større grupper.

Og med nyanskaffet utstyr, hvor kan man campe?

– Det finnes noen regler du må forholde deg til. Så sett deg inn i det før ferien starter, sier Nils Sødal i NAF.

Stadig flere grunneiere setter opp private skilt med «parkering forbudt» for å hindre bobiler og folk med campingvogn å overnatte – og flere kommuner har møtt stor pågang og mange turister med visse begrensninger.

Men hva sier så allemannsretten?

Den gir deg adgang til å gå fritt i utmark, bare det det skjer på en hensynfull måte. Det vil si: Du har plikt til å ferdes sporløst, ikke gjøre unødig skade på terrenget og ikke forstyrre dyrelivet. På innmark kan de gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun.

Loven sier at det er tillatt å parkere ved offentlig vei i utmark, såfremt det ikke er til nevneverdig skade eller ulempe. Det sentrale her er om man er ved offentlig vei eller ikke.

Offentlig vei

Langsmed offentlig vei kan du parkere bobilen, så sant dette er forsvarlig og ikke hindrer trafikken eller er i strid med trafikkreglene, offentlig skilting eller andre bestemmelser.

– Dette kan faktisk ikke grunneier hindre. Er veien derimot privat kan grunneier bestemme, sier Nils Sødal.

– Du kan heller ikke kjøre av veien og ut i terrenget for å campe med bobil, campervan eller campingvogn, fortsetter han. Skal du overnatte i telt er du friere. Du kan parkere bilen på parkeringsplassen og finne deg en fin teltplass ute i naturen.

- Det kan være lurt å ta en prat med grunneieren før du slår opp teltet. Og du skal ha avstand til bebyggelsen. I tillegg kan du ikke ligge på samme plass mer enn to døgn. Det gjelder både telt og bobil, avslutter Nils Sødal.