KRITIKK: Dommerne i Borgarting lagmannsrett mener bruktbilselgeren ble dårlig behandlet.
KRITIKK: Dommerne i Borgarting lagmannsrett mener bruktbilselgeren ble dårlig behandlet.

Bruktbilforhandler fikk medhold:

Sterk kritikk av politiet for reaksjon mot bruktbilselger

Borgarting lagmannsrett kommer med sterk kritikk mot Oslo-politiet etter at en bruktbilselger på Fornebu ble fratatt levebrødet og måtte stenge bruktbilforretningen.

Publisert

– Avslaget mangler hjemmel og er ugyldig, skriver lagmannsretten i en dom som fremstår som et kraftig oppgjør mot Oslo-politiets håndtering av en bruktbilselger.

Bruktbilselgeren Przemyslaw Marcin Marszalek drev i flere år bruktbilfirmaet Autokonsept på Fornebu i Bærum. Firmaet omsatte for over 100 millioner kroner årlig, og hadde 11 årsverk.

Men da Oslo-politiet kom på uanmeldt kontroll i 2018, måtte firmaet brått legge ned.

Autokonsept hadde ikke brukthandelsbevilling. Innehaveren fikk også avslag da han samme dag søkte politiet om å få bevilling.

Sterk kritikk

Også Politidirektoratet avslo søknaden, og heller ikke Oslo tingrett ga bruktbilselgeren medhold.

Men i Borgarting lagmannsrett har han vunnet en knusende seier.

Lagmannsretten påpeker i sin dom at det ikke var hjemmel for å nekte bruktbilselgeren bevilling, og at det var mange bruktbilselgere som den gangen ikke var klar over kravet om brukthandelbevilling.

Lagmannsretten kommer med sterk kritikk mot saksbehandlingen til politiet og Politidirektoratet. De påpeker at politiet ikke besvarte henvendelsene hverken fra bruktbilselgeren eller hans advokat, og de understreker at politiets påstander om at bruktbilselgeren kunne komme til å begå ulovlige handlinger ikke var begrunnet.

Tvert imot.

– Bruktbilforhandleren har ønsket å følge regelverket, og har også forholdt seg til de saklige rådene han fikk av både sin egen bransjeforening og av sin advokat, skriver lagmannsretten i sin dom.

I dommen påpekes det også at Oslo-politiet feilaktig hevdet at bruktbilselgeren ikke hadde verkstedgodkjenning fra Statens vegvesen.

Men det hadde han.

– Trenger levebrød

Motor har skrevet flere artikler om bruktbilselgeren, som etter at han ikke fikk bevilling på Fornebu, startet virksomhet på Romerike hvor han fikk bevilling fra Øst politidistrikt.

Politiet erkjente at de har for liten oversikt over tillatelser for bruktbilhandel.

Bruktbilforhandleren driver nå «Bil M» på Romerike.

– Jeg trenger et levebrød, sa bruktbilforhandler Przemyslaw Marcin Marszalek til Motor tidligere i høst.

Nå får han også penger for sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten har tilkjent han 834.000 kroner.

Motor har forsøkt å få tak i bruktbilforhandlerens advokat, Johannes Christian Piene Gundersen. Han har ikke besvart Motors henvendelser.