BEVILLING: Bruktbilselgere skal ha tillatelse av politiet.

Bruktbilselgere skal ha tillatelse:

Slik sjekker du om bruktbilselgeren driver lovlig

Bruktbilselgere skal som alle andre selgere av brukte gjenstander ha bevilling. Men det er ikke lett å sjekke om de har det.

Publisert

Motor har fortalt at selv ikke politiet har et felles register for hele Norge hvor de kan slå opp og finne ut om bruktbilselgerne har bevilling.

Hvordan skal da du og jeg som bilkunder finne det ut?

Brukthandelbevilling gir nemlig litt ekstra trygghet for bilkundene. Formålet med ordningen er først og fremst at bruktforhandleren ikke skal omsette tyvegods.

God vandel

For å få brukthandelbevilling kreves det god vandel, heter det på politiets nettsider.

Personer som er dømt for eller under etterforskning for ran, tyveri, heleri eller andre former for vinningskriminalitet får normalt ikke brukthandelbevilling.

Begår man vinningskriminalitet mens man har bevillingen, vil den kunne trekkes tilbake.

Brukthandelbevilling har lenge vært et krav, men det er først de siste årene politiet for alvor har håndhevet kravet.

Ikke lett

Men det er ikke lett å sjekke om en bruktbilbutikk eller hvilke som helst andre bruktselgere har bevilling.

Den eneste løsningen er å ringe til politiet i kontortiden, eller å sende en epost. Men åpningstidene er korte, og politiet kan bruke flere dager på å svare på epost.

Viser det seg at bruktbilselgeren har bevilling, er det en indikasjon på at bruktbilselgeren driver seriøst.

Det er kun bruktbilforhandlere med bevilling som får annonsere på nettstedet Finn.no.

– Når vi inngår avtale med bilforhandlere, må de huke av for at de har brukthandelbevilling. Vi foretar stikkontroller, og sjekker også basert på tips fra politiet, sier Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet hos Finn.

Men i tillegg bør du sjekke om han har vært i konflikter med kunder som har endt opp i Forbrukerklageutvalget. Vedtak fra dette utvalget kan søkes opp her.

Du bør også google forhandleren, og høre med venner og kjente.

– Absurd

Både NAF og Norges Bilbransjeforbund er kritisk til at det ikke er et register man kan slå opp i. De ønsker begge det.

– Med et åpent register kan bilkundene lett sjekke om bruktbilselgeren har godkjenning, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund er svært overrasket over at selv ikke politiet kan slå opp i registeret for andre politidistrikt. Det førte til at en bruktbilselger fikk brukthandelbevilling på Romerike av Øst politidistrikt, etter at han først ble nektet det i Oslo politidistrikt.

– Det er absurd at det er slik. Vi trodde politiet hadde bedre oversikt, sier Steinsland – som understreker at han ikke kjenner denne saken utover Motors omtale.