BEKYMRET: Bilforhandler-nestor Arvid Sulland tror det kan bli en stor økning i direkteimport av biler kjøpt til redusert pris i land som Tyskland og Frankrike.

Forventer europeisk elbil-boom:

Frykter flom av subsidierte elbiler til Norge

Både bilimportører og forhandlere frykter en økning i parallellimport av elbiler med «rabatt».

Publisert

Under den årlige presentasjonen til OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken) tirsdag, uttrykte sjefen for en av landets store forhandlerkjeder, Arvid Sulland, stor optimisme generelt foran det nye året. Men han varslet også om noen mulige skjær i sjøen for bilbransjen.

Et av disse er parallellimport av elbiler, som tas til Norge etter at de første eierne har mottatt svært generøse beløp utbetalt i subsidier i opprinnelseslandet.

– Blant bekymringene jeg har i 2021, er import av subsidierte korttidsregistrerte biler fra utlandet, sa Sulland under sin presentasjon.

Nylig har svært mange europeiske land innført til dels omfattende støtteordninger til anskaffelse av såkalte miljøbiler, og spesielt elbiler.

Det har allerede lenge vært kjent at elbiler som ble subsidiert av myndighetene i enkelte andre land, ble eksportert til Norge etter at kjøperen har innkassert kontantstøtten, for deretter å selge bilen til en kunde i Norge til konkurransedyktig pris.

Det blir like fullt fortjeneste, takket være den betydelig reduserte innkjøpsprisen.

Støttes dobbelt opp

Fordi elbilene har avgiftsfritak Norge kan en slik bil altså importeres avgiftsfritt til Norge, på toppen av at den allerede har fått subsidier i landet den først ble solgt.

Det begynte allerede for flere år siden med første generasjon Nissan Leaf, som kom i store kvanta, særlig fra Frankrike – etter at myndighetene der hadde betalt ut det subsidierte mellomlegget.

I senere tid har det foregått en omfattende import av elbiler fra Sverige under lignende forhold.

– Truer norske arbeidsplasser

Bilimportørenes Landsforening (BIL) deler Sullands bekymring og er godt kjent med problemstillingen. De mener kontantstøtteordningene skaper en utilsiktet «dobbeltsubsidiering» av bruktimport til Norge, er grovt konkurransevridende og svekker norsk bilnæring og norske arbeidsplasser.

– En rekke europeiske land har nå innført ulike støtteordninger for kjøp av elektriske og/eller ladbare biler, de fleste uten krav til eietid for å få utbetalt støtte, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt hos BIL, til Motor.

Eietidskrav

Noen land har imidlertid innført krav til at man må ha eid bilen en viss tid før man kan eksportere den, dersom man vil nyte godt av støtteordningene.

– Unntakene er Tyskland (eietidskrav seks måneder) og i Sverige (eietidskrav foreslått økt til fem år i 2021). Men det sier seg selv at også seks måneder er svært kort tid med så vidt omfattende støtteordninger, sier Krag.

Og i en hel del land er det innført generøse støtteordninger uten slike krav. De kan utgjøre helt opp til 70.000 kroner i avslag for en ny helelektrisk bil.

– De europeiske støtteordningene er til dels svært rause og har som konsekvens at det for eksempel er mulig å kjøpe en så godt som ny bil inntil 70 000 kroner billigere fra Tyskland eller Frankrike enn prisen vil være på samme elbil i Norge. Vi tror disse landene vil være svært attraktive for økt bruktimport, sier Ida Krag.

Denne oversikten fra den europeiske bilprodusentforeningen ACEA viser hvilke støtteordninger som finnes i de ulike landene, inklusiv subsidierte innkjøpspriser.

Bransjen reagerer

Norsk bilbransje forsøker å overtale europeerne til å ta grep.

– Sammen med NBF (Norsk Bilbransjeforbund, red. anm.) har BIL forsøkt å påvirke de europeiske landene, men vi innser at det er vanskelig å nå frem, sier Krag.

– For de europeiske landene handler støtteordningene både om å nå 95-gramsmålet, men vel så mye om å bistå i bilindustrien og ivareta nasjonale arbeidsplasser, og disse hensynene veier tungt.

Er det så hjelp å få for bransjen hos norske myndigheter?

– Vi jobber nå mot Finansdepartementet for å se på løsninger i det norske importregelverket. Etter vårt skjønn er det dypt urimelig og konkurransevridende om biler som allerede er subsidiert i ett land, også skal kunne skumme fløten og få avgiftsfritak her hjemme, understreker Ida Krag.

– Vi har forventninger til at norske myndigheter vil være konstruktive og bidra til at vi får på plass en løsning som setter en stopper for dobbeltsubsidieringen.

Stor utfordring i 2021

Både bransjeaktører som Arvid Sulland og bilnæringens organisasjoner ser med andre ord subsidiert parallellimport som en trussel mot virksomhetene deres.

– I hvilket omfang dette vil ramme bransjen i 2021 er vanskelig å spå, men skadepotensialet for norske importører og forhandlere er betydelig, advarer Ida Krag i BIL.

– Det sier seg selv at dersom man kan spare inntil 70 000 kroner på en bil, blir bruktimport attraktivt for svært mange. Flere faktorer, som tilgang på biler på det europeiske markedet, kronekurs, med mer, vil selvsagt også spille inn, presiserer hun.

– Men det er ingen tvil om at omfanget kan bli stort og gi betydelige konsekvenser for norsk bilnæring og norske arbeidsplasser. Nettopp derfor forventer vi at norske myndigheter vil strekke seg for å finne løsninger, avslutter Krag