ELBIL-NORGE: Elbilandelen blir stadig større, her fra Motor og NAFs store elbiltest.
ELBIL-NORGE: Elbilandelen blir stadig større, her fra Motor og NAFs store elbiltest.

Renommert analyseselskap:

– Norge når ikke 2025-målet

Det anerkjente analyseselskapet LMC Automotive tror ikke Norge når målet om at nullutslippsbiler vil utgjøre 100 prosent av nybilsalget i 2025.

Publisert

LMC Automotive

  • Globalt data- og analyseseselskap basert i Oxford
  • Dekker nesten alle bilmarkeder i verden, med partnere som Jato Dynamics, Oxford Economics, Wards og J.D. Power.
  • Deres data, analyser og prognoser er svært etterspurte både av bilindustrien, underleverandører og relaterte bransjer.

Britisk-baserte LMC Automotive, et av bilindustriens ledende analysemiljøer, presenterte nylig sine prognoser for det norske markedet frem mot 2030.

Selv om Norge har mer ambisiøse elbilambisjoner enn noe annet land, tror ikke LMC at den helelektriske andelen av nybilsalget kommer mye over 90 prosent i 2025.

Den viktigste årsaken er at modellutvalget av batterielektriske biler fortsatt ikke vil møte behovene til alle bilister.

Per i dag er ikke kombinasjonen rekkevidde/ladetid god nok for 100 prosent av potensielle bilkjøpere, mener LMC.

Utfordringer gjenstår

Dessuten er hurtiglade-prosessene fortsatt for komplekse, med lite brukervennlige ladeløsninger, understreker analytikerne.

En annen faktor er at økonomiske og andre elbilfordeler er under press og til en viss grad vil kunne svekkes. Den norske suksessen er fortsatt i stor grad basert på insentiver, konstaterer analyseselskapet.

LMC forklarer elbilenes suksess i Norge først og fremst med tre faktorer:

  • Et særdeles elbil-vennlig avgiftsregime.
  • Rimelig strøm.
  • Bedre tilgang til lading enn mange andre land i Europa.

Bare nesten

Men LMC tror de fleste av de store hindrene vil være løst innen 2025, og anslår at de helelektriske bilene da vil utgjøre 90 prosent av nybilsalget.

De ladbare hybridene vil stå for det aller meste av de siste 10 prosentene, spår analytikerne.

Og innen 2030 vil alt nybilsalg i Norge være av nullutslippsbiler, mener LMC Automotive.