UNDERSØKES: Vegvesenet vil sjekke om du skal kunne gebyrlegges dersom du dropper bombrikken.

Bombrikkebruk:

Vegvesenet vil granske ekstra bomgebyr

Vegvesenet vil undersøke lovligheten av mulig nytt bompengegebyr, som Fremtind Service vurderer å innføre.

Publisert

Altfor mange dropper å montere bompengebrikken. Derfor må et høyt antall bompasseringer granskes med bilder som tas av passeringene. Det koster tid og penger, og nå truer bompengeselskapet Fremtind Service med å gebyrlegge bilister som ikke monterer brikken i bilen.

Dersom gebyret innføres, vil Statens vegvesen undersøke lovligheten av det, opplyser Martin Berger Holm på avdelingen for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Premium dropper

Bompengeselskapene som utsteder bompengebrikkene og krever inn bompenger, har nylig innført et månedlig gebyr for å abonnere på bompengebrikken (Flyt), eller at kundene må kjøpe bompengebrikken (Fremtind og Skyttel), i stedet for at den kan leies mot et depositum – slik det har vært til nå.

Det største av disse selskapene, Fremtind Service, vurderer ytterligere et gebyr for alle som ikke har montert bompengebrikken.

Cirka hver fjerde bompassering i Oslo og Viken skjer uten at bombrikke registreres. Spesielt eiere av premiumbiler som BMW og Audi dropper å montere brikken, av estetiske hensyn.

– Rimelig forhold

Dersom ikke bruken av bompengebrikken tar seg kraftig opp, vil Fremtind Service plusse på et ekstra gebyr per passering – i størrelsesorden 50 øre til én krone.

Fremtind Service har uttalt til Motor at Autopass-regelverket gir mulighet til å gebyrlegge bilister uten bombrikke montert.

Motor har spurt Statens vegvesen, som er usikre. Martin Berger Holm sier at det kan være lovlig i henhold til utstederforskriften, som bompengeselskapene må følge.

– Men dette har vi ennå ikke tatt endelig stilling til, skriver Berger Holm – som understreker at gebyret dessuten skal stå i rimelig forhold til ekstrakostnadene for granskning av bilder.

Tidobling

Etter at Fremtind Service gikk ut med truslene om bompengegebyret, har mange kunder bestemt seg for å montere bompengebrikken, ifølge selskapet selv.

– De siste syv dagene har vi hatt mer enn en tidobling av besøk på nettsiden som beskriver hvordan bombrikken skal monteres. Vi har også fått veldig mange bestillinger av nye fester til bombrikkene, sier kommersiell direktør Svein Skovly hos Fremtind Service, og legger til:

– Dette er en indikasjon på at folk flest ønsker å gjøre det som er rett, å montere brikken i bilen i tråd med brukeravtalen.

Skovly understreker at målet ikke er å gebyrlegge, men å få opp bruken av bompengebrikker.