INGEN LOVHJEMMEL: Åge Jensen, sjef for brukerfinansiering i Statens vegvesen, og kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck.
INGEN LOVHJEMMEL: Åge Jensen, sjef for brukerfinansiering i Statens vegvesen, og kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck.

Truer med 8000 kr for brikkebytte:

Vegvesenet truer med gebyr de ikke har lov til å ilegge

Statens vegvesen hevdet at bilister som sniker i bomstasjonene får et gebyr på 8000 kroner. Men da Motor spurte om lovhjemmelen, snudde etaten. De mangler hjemmel for å ilegge gebyret.

Publisert

For to uker siden dokumenterte Motor at det fortsatt er svært lett å snike i bomstasjonene.

Det gjøres ved å bruke en brikke registrert på en elbil i en bil som kjører på bensin eller diesel, eller som er hybrid.

Dermed kan man spare store beløp i bomstasjonene – og i mange tilfeller kjøre helt gratis.

Sist helg omtalte Dagbladet Motors dokumentasjon. I samme artikkel ble Autopass-ansvarlig i Statens vegvesen, Bjørn Roar Eriksen, intervjuet. Til Dagbladet sa han:

– Du kan snike med Autopass akkurat som du kan snike på trikken. Det er liten sjanse for å bli tatt, men man får et gebyr på 8000 kroner hvis vi avdekker det.

– Tolker

Motor kontaktet etterpå Eriksen med spørsmål om hvor Vegvesenet finnet hjemmel for å ilegge et slikt gebyr. Han bekreftet sitatet sitt i Dagbladet, og sa:

– Vi tolker regelverket slik at det er mulig å gi 8000 kroner i gebyr.

Motor gjentok utsagnet hans, og Eriksen bekreftet at vi hadde forstått ham riktig. Men han kunne ikke svare konkret på lovhjemmelen, og henviste Motor til en annen direktør for å få svar på hvor gebyret er hjemlet, og hvor mange som er ilagt et slikt gebyr.

Sjåfører i tunge kjøretøy, på over 3,5 tonn, er ifølge bompenge-regelverket pliktige til å ha brikke dersom kjøretøyet brukes i næring. Brudd kan medføre gebyr på 8000 kroner.

Men dette kravet gjelder ikke for alle typer privatbiler, eller for alle andre kjøretøy under 3,5 tonn.

– Ingen hjemmel

Motor spurte derfor sjef for brukerfinansiering i Statens vegvesen, Åge Jensen, om lovhjemmelen for å ilegge sjåfører av privatbiler et gebyr på 8000 kroner. Vi spurte også om hvor mange som er ilagt gebyr.

Over ett døgn senere, og etter at vi har kontaktet hans kommunikasjonsrådgiver to ganger, kommer svaret fra hans kommunikasjonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck.

Hun hevder Autopass-ansvarlig Bjørn Roar Eriksen er feilsitert av Dagbladet, selv om Eriksen avviste dette da Motor intervjuet ham et døgn tidligere.

Hun erkjenner også:

– Det finnes så langt ikke noen lovhjemmel for at personbiler skal ilegges gebyr for å ha elbil-brikke i fossilbil, heter det i eposten hun har sendt.

Vurderer gebyr

Men Statens vegvesen vurderer å anbefale innføring av et slikt gebyr. Snike-muligheten, som Motor har dokumentert både i fjor og nå i år, skal tettes til høsten, lover vegvesenet.

– Og da vil det være ønskelig å ha en mulighet for å innføre sanksjoner. Dette er en problemstilling som har vært diskutert, men vi har ikke konkludert, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Hun svarer ikke på spørsmålet om hvor mange som er ilagt gebyret.

Vi spør i ny epost, men hun svarer ikke.

Hvis du har fått et slikt gebyr, vil Motor gjerne høre fra deg.

Men du bør også nekte å vedta det…