DÅRLIGE VILKÅR: Daglig leder Petter Kjøs Utengen og Fleks kommer svært dårlig ut i Forbrukerrådets granskning.

Fersk undersøkelse:

Store forskjeller på utleiere av biler og tilhengere

Rettighetene når du leier bil og tilhengere er elendig, mener Forbrukerrådet – som har gransket utleiebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet har undersøkt avtalevilkårene i markedet for utleie av verktøy, sportsutstyr, klær, tilhengere og bil. 23 av 30 aktører får strykkarakter, mens bare én får full score.

De mener enkelte av avtalene er så problematiske, og at så mye risiko veltes over på forbruker, at avtalene i seg selv kan være ulovlige.

— Vår gjennomgang viser at de aller fleste avtalene som tilbys av bransjeaktørene i dag, er svært forbrukerfiendtlige. Enkelte av funnene i kartleggingen er så drøye at vi tør å påstå at flere av avtalene kan være ulovlige, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

– Selvmotsigelse

Forbrukerrådet vurderer nå å klage de verste avtalene inn til Forbrukertilsynet for en juridisk prøving av lovligheten.

– Det er en selvmotsigelse at vi er verdensledende på forbrukervern, og at det samtidig skorter på basale rettigheter på leiemarkedet.

Når du leier en ting, vil du typisk kunne oppleve at leveringen blir forsinket, eller at leiegjenstanden ikke lever opp til forventningene. Som basisrettigheter bør begge disse typene avtalebrudd gi deg rett på prisavslag, erstatning for kostnader, eller i vesentlige tilfeller heving av leieavtalen.

Advarer

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket advarer:

— Du risikerer å havne i en fallgruve, der du hverken får mulighet til å heve avtalen, eller får prisavslag eller erstatning hvis produktet du leier, ikke lever opp til forventningene. Du er helt prisgitt avtalen fra utleieren. Slik kan vi ikke ha det, sier Blyverket.

Forbrukerrådet krever nå at regjeringen kommer med en forbrukertjenestelov som supplerer dagens forbrukerkjøpslov, slik at utleiemarkedet av blant annet bil og tilhengere blir bedre.

Tar grep

Bilutleieselskapet Fleks er blant aktørene som kommer svært dårlig ut av undersøkelsen. De lover nå å ta grep.

— Vi er opptatt av tydelighet og å være transparente. Alle våre vilkår er utarbeidet i samarbeid med jurister. Men vi kommer nå til å gå nøye gjennom rapporten fra Forbrukerrådet, og få en ny juridisk vurdering av vilkårene våre, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas.

Innenfor bilutleie er følgende firmaer undersøkt, med poengsum på en skala fra 0 til 6, og disse kommentarene fra Forbrukerrådets testere:

Honk: 0 poeng

Honk fraskriver seg alt ansvar i vilkårene ved å henvise til at de kun er en portal for leie. De oppstiller ingen minsterettigheter for forbruker i leieforholdet mellom utleier og leietaker, selv om de som profesjonell utleieportal kunne sikret leietakernes rettigheter på denne måten.

Getaround: 0 poeng

Vilkårene gir ingen av de grunnleggende rettighetene for leietaker. De tar imidlertid for seg utleiers hevingsrett, når avtalen anses kansellert av utleier, men dette er ikke formulert som en rettighet for leietaker. Utleiers heving gir en meget begrenset rett på erstatning for leietaker, men det gis ikke rett til full erstatning for direkte tap som følge av avtalebrudd fra utleiers side. Ettersom ingen klare rettigheter er gitt, får aktøren ingen poeng.

Fleks: 0 poeng

Det er ikke gitt noen rett til prisavslag eller heving. Ved første øyekast gir vilkårene tilsynelatende en rett til erstatning ved kontraktsbrudd, som er helt i tråd med bakgrunnsretten. Imidlertid gjøres det deretter vesentlige begrensninger av dette ansvaret for de aller mest aktuelle typene av tap. Det som gjenstår, er da kun en erstatningsrett for helt sjeldne tilfeller. Det gis derfor ikke poeng for erstatning.

Hyre: 1 poeng

Ett poeng er gitt for rett til heving ved mangler.

Det kan fremstå som om Hyre muligens praktiserer et fradrag i leiesummen for perioden bilen er til reparasjon pga. mangler, og da kanskje også for tidstap ved forsinkelser. Dette er imidlertid kun basert på en indirekte tolkning av situasjonen hvor forbruker hever avtalen urettmessig, og fremgår ikke i vilkårene. Det gis av denne grunn ikke poeng for prisavslag.

Imove: 4 poeng

To poeng gis for rett på prisavslag ved mangler og forsinkelse. To poeng gis for rett på heving ved vesentlig mangel og forsinkelse. Ingen poeng tildeles for erstatning, ettersom de kun har inntatt en ansvarsbegrensning mot erstatningsansvar.

Avis: 5 poeng

To poeng gis for heving ved mangel og forsinkelse. To poeng gis for erstatning ved mangel og forsinkelse. Ett poeng gis for prisavslag ved mangler (når du må leie kjøretøy i lavere gruppe eller tilleggsytelser mangler). Vilkårene gir ikke rett på prisavslag ved forsinkelser, og aktøren får derfor ikke full pott.

Hertz: 6 poeng

Her er alle de poenggivende forbrukerrettighetene gitt i vilkårene, både for forsinkelser og mangler, og aktøren får derfor seks av seks mulige poeng.

Innenfor tilhengerutleie er følgende firmaer undersøkt, med poengsum, og disse kommentarene fra Forbrukerrådets testere:

Circle K: 0 poeng

Vilkårene regulerer ikke kontraktsbrudd fra utleiers side overhodet, og ingen rettigheter er dermed gitt. Dette gir null poeng.

Tilhengerportalen: 0 poeng

Vilkårene pålegger kun ansvar på leietaker, og det fremgår ingen forbrukerrettigheter ved mangler eller forsinkelser. Aktøren fraskriver seg erstatningsansvar. Dermed får de ingen poeng.

Hengerutleieoslo: 1 poeng

Ett poeng er gitt for rett til heving ved mangler som oppdages ved overtakelsen. Her har vi vært litt i tvil, ettersom heving for mangler som oppdages underveis i leieperioden ikke er nevnt. For øvrig er vilkårene tause om rettigheter ved mangler og forsinkelser, og det gis dermed ingen flere poeng.