NAF-KRITIKK: – Et prosentpoeng ned på bompenger er et lite skritt i riktig retning, men fortsatt vil bilistene betale dyrt, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.
NAF-KRITIKK: – Et prosentpoeng ned på bompenger er et lite skritt i riktig retning, men fortsatt vil bilistene betale dyrt, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Reaksjoner på NTP:

Fløypartiene og NAF med kritikk av bompenge-milliarder

Både opposisjonen og NAF kritiserer regjeringen for å skulle ta inn 123 milliarder i bompenger i den nye transportplanen.

Publisert Sist oppdatert

– Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen i ny Nasjonal transportplan. Rødt frykter et nytt bompengeopprør, og Frp stiller seg kritiske til beløpet.

– Med 123 milliarder i bompengefinansiering legger regjeringa opp til et nytt bompengeopprør langs kysten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter at regjeringen la fram Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

Transportplanen har en økonomisk ramme på til sammen 1.200 milliarder kroner, der bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen. Resten skal komme fra statlige midler.

Moxnes viser også til at de store pengene går til prosjekter som Hordfast og Møreaksen, som han omtaler som dyre, upopulære og klimafiendtlige.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud er også kritisk.

– Regjeringen vil bygge mindre vei, men at bilistene skal betale mer i bompenger for å finansiere flere byvekstavtaler. Det betyr at bilister rundt i hele landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i byene. Det er Fremskrittspartiet sterkt imot, sier Hoksrud.

For lite og for høyt

NAF mener vedlikeholdsløftet er for lite – og bompengebeløpet for høyt.

– Signalet om mer til veivedlikehold er positivt, men dessverre monner ikke de konkrete planene når etterslepet er så stort. Mange vil fortsatt kjøre på nedslitte veier de neste 12 årene. Samtidig må bilistene fortsette å betale høye summer i bompenger, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

– Forfallet på riksveiene alene er på om lag 30 milliarder kroner. Det er bra at regjeringen tar inn over seg at veiene vi allerede har må rustes opp, men det speiles ikke i planen når svært mye av midlene vil gå til lovpålagt oppgradering av tunneler, sier Skjøstad.

Han påpeker at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er beregnet å være på hele 60 til 90 milliarder kroner. Tilskuddene i NTP er et viktig bidrag, men vil ikke få ned forfallet så det monner.

– Folk kjører med hjertet i halsen på nedslitte fylkesveier. Vi registrerer at flere partier på Stortinget har signalisert at de ønsker mer til veivedlikehold. Vi håper derfor satsningen på vedlikehold i Nasjonal transportplan ender på et langt høyere nivå etter forhandlinger i Stortinget, sier Skjøstad.

– Et prosentpoeng ned på bompenger er et lite skritt i riktig retning. Men fortsatt vil bilistene betale dyrt for å komme seg rundt på veiene, både i og utenfor byene, sier Skjøstad og minner om bompengeopprøret i 2019.

– Bompenger bør avskaffes og veier og kollektivtrafikk finansieres av fellesskapet, slik annen samfunnskritisk infrastruktur som skoler og sykehus finansieres, sier Skjøstad.

Flere fornybar-løsninger

– Jeg hadde håpet at nullutslippsdefinisjonen i NTP nå skulle åpne opp for alle fornybar-løsninger. Elbilene er viktige for å redusere utslipp i transportsektoren, men alle de andre bilene som kjører på bensin og diesel bruker ikke lenger kun fossile drivstoff. En stadig større andel av det flytende drivstoffet er fornybart biodrivstoff, som per i dag er den største årsaken til utslippsreduksjon fra norsk transportsektor, sier Inger-Lise Nøstvik i Drivkraft Norge i en pressemelding.

Nøstvik forventer at Stortinget nå følger opp med konkrete tiltak for å sikre utbygging av ladepunkter i hele landet, nå som regjeringen baserer seg på en markedsbasert løsning.

- Drivstoffbransjen er klar til å sette opp flere ladere, men trenger drahjelp av myndighetene for å få det til.

– Dagens bensinstasjoner er fremtidens energistasjoner som skal levere både en økende andel fornybart drivstoff til biler med forbrenningsmotor, og tilby lading til elbilistene. Mangelen på ladestasjoner begynner nå å bli utfordrende når 13 prosent av bilistene som ferdes på norske veier er elbilister. Løsningen er hurtigladere på energistasjonen rundt neste sving, sier Nøstvik.

(©NTB)