PENGER I POTTEN: Statsminister Erna Solberg flankert av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under presentasjonen av Nasjonal transportplan (NTP) fredag,

Legger 1076 statlige milliarder i ny NTP:

Erna lover fortsatt realvekst for samferdsel

Regjeringens Nasjonal Transportplan for 2022-33 har en ramme på 1076 milliarder kroner fra staten – med 562 milliarder til veier og en svak reduksjon i bompengebelastningen.

Publisert Sist oppdatert

NTP 2022-33

  • Nasjonal Transportplan (NTP) er den overordnede 12-årsplanen for samferdselsutbyggingen her i landet. Den rulleres hvert fjerde år og vedtas i form av en Stortingsmelding.
  • Nasjonal Transportplan 2022-33 har en ramme på 1076 milliarder kroner, og skal behandles i Stortinget i løpet av vårsesjonen.
  • Du kan lese NTP-dokumentet her.

– Det økonomiske handlingsrommet vårt de kommende årene blir mindre, men det forblir en realvekst for samferdselssektoren, sier statsminister Erna Solberg (H) om NTP-meldingen hun presenterte med samferdselsminister Knut Arild Hareide fredag.

De statlige midlene på 1076 milliarder kroner fordeler seg slik:

  • Riksveier: 510 milliarder kroner.
  • Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.
  • Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.
  • Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.
  • Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.
  • Lufthavner: 5 milliarder kroner.
  • Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

I tillegg kommer 123 milliarder til veiformål fra bompengene, men for bilistene blir bompengebelastningen likevel større – fordi bompengene fra byvekstavtalene kommer i tillegg.

For fire år siden kom en NTP med ramme på 1064 milliarder og 131 milliarder i bompenger fra den daværende flertallsregjeringen.

Nå skal NTP-meldingen til Stortinget for behandling før sommeren, en runde som den helt sikkert ikke kommer gjennom uten omprioriteringer.

Fordelingen av NTP-milliardene mellom vei og bane er omtrent som i forrige NTP, 58 prosent vei og 42 prosent bane i forholdet mellom de to sektorene.

«Tydelig resultat»

NTP har fått en endret struktur fra tidligere, slik at prosjektene som er lagt med oppstart i den andre seksårsperioden ikke er beskrevet i meldingen.

80 nye prosjekter er omtalt for de første seks årene, mens det dessuten er 50 pågående prosjekter som ikke er ferdigstilt.

– 800 km vei er bygget under denne regjeringen og ytterligere 200 km er under bygging. Alle disse veiene er et tydelig resultat av denne regjeringens samferdselspolitikk. Penger brukt til samferdsel bidrar til noen av de aller viktigste målene for Norge framover. At vi kan skape mer, og at vi kan inkludere flere i arbeid, sier Erna Solberg.

Norge skal halvere C02-utslippene fra transportssektoren innen 2030 (mot 2005-tallene).

– Og det går en grønn tråd fra regjeringens klimaplan til NTP, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Likefullt inneholder NTP ingen nye konkrete måltall for ladeinfrastruktur.

Og selv om regjeringen opprettholder målet om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget i 2025, er det i fremskrivningene lagt til grunn 90 prosent nullutslipp i nybilsalget i 2025 og 95 prosent i 2030.

Uvisst etterslep

Hareide lover derimot konkrete grep om etterslepet på fylkesveiene, med en pott på vel 15 milliarder til vedlikehold hvor fylkeskommunene selv må inn med en tilsvarende sum.

– Det er et signal om at vi vil ta en del av dette etterslepet. På riksveiene skal det reduseres med en tredjedel i første planperiode (til 2028), men for fylkesveiene er det litt uklart hvor stort etterslepet faktisk er, sier Hareide.

Han anslår det til et sted «mellom 60 og 90 milliarder», men har nå bedt Statens vegvesen utrede behovet i samarbeid med fylkeskommunene.

Veiprosjektene som Stortinget vedtar har vært kjennetegnet ved kraftige kostnadsoverskridelser – mer som regel enn unntak. I gjennomsnitt har prosjektene hatt overskridelse på 40 prosent fra vedtak i Stortinget til ferdigstillelse.

– Vi har opplevd en gigantisk satsing på sektoren, men likevel fått store overskridelser, sier Hareide – som lover å fortsette med den såkalte porteføljestyringen som ble innført under forgjengeren Jon Georg Dale (FrP). Det vil gi utbyggere som Statens vegvesen og Nye Veier større handlingsrom i prioriteringer og prosjektstyring.

Og apropos Nye Veier: Selskapet får 11 nye prosjekter.

Noen prosjekter ute

Selv om transportplanen er på over 1000 milliarder kroner, er det rikelig med prosjekter som ikke er inne.

– Alle har et prosjekt som de ikke ser i NTP, sier Erna Solberg.

Blant disse er blant annet E6 Østkorridoren i Oslo. Hareide forklarer prioriteringen med at prosjektet ikke er ønsket lokalt, samtidig som han holder åpent for å se på det med nye øyne hvis Oslo ønsker annerledes.

– Generelt har det en stor betydning for vedtak og fremdrift at prosjektet er nevnt i planen. Men de enkelte vedtakene skal stadig komme i form av proposisjoner til Stortinget, sier Hareide.

Slik ser listen over de store veiprosjektene ut:

De største pågående prosjektene for vei og kollektiv:

Fylke Strekning Mill. fra stat 22-27 Mill. fra stat 28-33 Mill. fra bom m.m. 2022-33
VikenE16 Eggemoen–Jevnaker–Olum139409
Vestfold og TelemarkE18 Bommestad–Sky10
AgderE18 Grimstad–Kristiansand19221480
AgderE39 Lyngdal–Flekkefjord941632
VikenE18 Lysaker–Ramstadsletta2700123510700
RogalandRv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen606
Møre og RomsdalE39 Ørskogfjellet14
VestlandRv. 13 Hardangerbrua, alt. bruk av ferjetilskudd3010
TrøndelagE39 Klett–Bårdhaug817262
RogalandE39 Rogfast5650247010955
VestlandE39 Svegatjørn–Rådal57437
VestlandRv. 555 Sotrasambandet58896502150
Møre og RomsdalE39 Lønset–Hjelset511305
TrøndelagE39 Betna–Vinjeøra–Stormyra1528
VestlandE39 Myrmel–Lunde404
VikenE134 Damåsen–Saggrenda1078
Vestfold og TelemarkRv. 36 Bø–Seljord84
VikenE16 Bjørum–Skaret15002911790
InnlandetE16 Kvamskleiva332
VestlandRv. 5 Kjøsnesfjorden347
TrøndelagE6 Vindåsliene–Korporalsbrua210
TrøndelagRv. 706 Nydalsbrua787
InnlandetRv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet3411801290
VikenRv. 4 Roa–Gran3281270
TrøndelagRv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger113465
NordlandE6 Helgeland sør (uten opsjonsstrekninger)1363
NordlandE6 Hålogalandsbrua17
Nordland, Troms og FinnmarkHålogalandsveien (E10/rv. 85 Tjeldsund–Langvassbukt)210380
NordlandE6 Ballangen sentrum25
Troms og FinnmarkE69 Skarvbergtunnelen230
Oslo og VikenTilskudd Fornebubanen6 618
TrøndelagTilskudd Metrobuss990191
RogalandTilskudd Bussveien4071
VestlandTilskudd Bybanen til Fyllingsdalen334

De største nye prosjektene på vei og kollektiv:

Fylke Strekning Mill. fra stat 22-27 Mill. fra stat 28-33 Mill fra bom m.m. 2022-33
VikenRv. 22 Glommakryssing7955721585
VikenE18 Retvet–Vinterbro177230002693
VikenRv. 19 Moss40026002000
VikenRv. 282 Holmenbrua453453
RogalandE39 Ålgård–Hove23015292134
VikenE134 Dagslett–E1856714201824
AgderE18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen13201990
RogalandRv. 42 Gamle Eigerøyveien–Hovlandsveien337
VikenE134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 217393092
RogalandRv. 509 Kontinentalveien–Sundekrossen239
VestlandE39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)10002232214400
Møre og RomsdalE39 Ålesund–Molde2500178404000
Møre og RomsdalE39 Hjelset–Bjerkeset500
AgderRv. 9 Setesdal500
Møre og RomsdalE39 Bergsøya–Øygarden121300
VestlandE39 Storehaugen–Førde13001518207
Møre og RomsdalE39 Volda–Furene300406306
Vestfold og TelemarkRv. 36 Skjelsvik–Skyggestein20025942500
Viken, Vestfold og TelemarkE134 Saggrenda–Elgsjø12341000
VestlandE134 Røldal–Seljestad2535526
VikenE16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16)240039972876
VestlandRv. 5 Erdal–Naustdal5081599
Vestfold og TelemarkRv. 41 Treungen–Vrådal263
VestlandE16 Hylland–Slæen1502
VestlandE16 Arna–Stanghelle (fellesprosjekt med jernbane)430071872200
RogalandE134 Helganeskrysset–arm Husøy130
RogalandRv. 13 Lovraeidet–Rødsliane200696
VikenRv. 52 Gol–Vestland grense453
VikenRv. 7 Ørgenvika–Svenkerud500300
InnlandetRv. 3 Østerdalen553500
Møre og RomsdalE136 Breivika–Lerstad (Bypakke Ålesund)4451578
NordlandRv. 80 Atkomst ny Bodø Lufthavn274
TrøndelagE6 Grong–Nordland9591958
NordlandRv. 80 Sandvika–Sagelva428
Troms og FinnmarkE45 Kløfta1 124
Nordland, Troms og FinnmarkHålogalandsveien (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt)46603352241
Troms og FinnmarkE8 Sørbotn–Laukslett1961
NordlandE6 Megården–Mørsvikbotn9556
NordlandE10 Nappstraumen–Å1701000
NordlandE6 Narviktunnelen200465285
Troms og FinnmarkUtbedringsstrekninger rv. 94 (Mollstrand–Grøtnes og Akkarfjord–Jansvannet)990
Troms og FinnmarkE8 Flyplasstunnelen506301120
VestlandBybanen til Åsane (tilskudd) og E39 Fløyfjellstunnelen427804926