BOMPASSERINGER: Bomstasjon på Torshov i Oslo.

Bompasseringer:

I fjor gjorde vi dette over én milliard ganger

I 2022 passerte Bompenge-Norge en milepæl: For første gang kjørte vi gjennom bomstasjonene mer enn én milliard ganger.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at vi i 2022 passerte bomstasjoner 1,048 milliarder ganger.

De siste ni årene har antallet årlige bompengepasseringer doblet seg. I 2014 passerte vi bomstasjoner «bare» 510 millioner ganger.

(Artikkelen fortsetter under grafikken).

I årene fremover blir det enda flere passeringer.

I 2022 var det oppstart av bompengeinnkreving på seks nye bompengeprosjekter, blant annet mellom Kristiansand og Lyngdal, i Ålesund, på E39 utenfor Bergen, og på E6 sør for Trondheim.

Bare ett sted ble det avsluttet bompengeinnkreving i fjor. Det var på Voss.

Ved årsskiftet var det 57 veiprosjekter med bompengeinnkreving. På samme tidspunkt var det vedtatt bompengeinnkreving på ytterligere 12 veiprosjekter hvor innkreving foreløpig ikke har startet.

Ved årsskiftet var det 344 bomstasjoner i Norge. I tillegg var det bompengeinnkreving på fire ferjestrekninger.

I 2022 betalte bilistene 12,7 milliarder kroner i bompenger. Det er én milliard mer enn i 2021, da totalsummen var 11,7 milliarder.

Lavere driftskostnader

Men bompengerapporten til Statens vegvesen er også hyggelig lesning:

Driftskostnadene går ned. I fjor var driftskostnadene for bompengeprosjektene på ca. 900 millioner kroner. Året før, i 2021, var driftskostnadene på 921 millioner kroner.

Driftskostnadene utgjorde i 2022 7,1 prosent av bompengeinntektene til bomselskapene. Det er en nedgang fra 7,9 prosent i 2021.

Noen flere tall:

  • 90,9 prosent av passeringene var med en Autopass-bompengebrikke. Det er høyere enn tidligere.
  • 28 prosent av bompasseringene var med nullutslippskjøretøy (elbil eller hydrogenbil).
  • Rentene på bompengegjelden fyker oppover, på samme måte som rentenivået ellers i samfunnet. Ved utgangen av 2022 var effektiv lånerente på bompengeprosjektene på i gjennomsnitt 3,63 prosent, vektet ut fra størrelsen på lånene til de ulike prosjektene.

    Ett år tidligere var den samme lånerenten på bare 1,4 prosent.

  • Bompengeselskapene har nå en total lånegjeld på 60 milliarder kroner. Disse 60 milliardene skal bilistene betale ned på de kommende årene.

(I en første versjon av artikkelen var milliard forvekslet med million i antall passeringer).