BARE I NORGE: Ebiler på rekke og rad. Bildet er fra rekkeviddetesten sommeren 2021.
BARE I NORGE: Ebiler på rekke og rad. Bildet er fra rekkeviddetesten sommeren 2021.

Oppdaterte tall:

Norge har suverent størst elbilandel i Europa

Ingen andre er i nærheten når det gjelder elektrifisering av bilparken.

Publisert

Norge har den desidert største andelen elektriske personbiler i Europa, bekrefter tall fra ACEA, den europeiske bilbransjeorganisasjonen.

Ifølge ACEAs 2023-rapport har Norge en elbilandel på 16,2 prosent, men merk: Dette er opplysninger som det tar lang tid å samle inn, så denne siste oversikten viser faktisk 2021-tall.

I Norge har allerede Opplysningsrådet for veitrafikken slått fast at 20 prosent er passert. ACEAs tall gir likevel et av de beste og mest oppdaterte bildene av forskjellene landene imellom.

Merk også at «Europa» ikke er en helt korrekt betegnelse – dette dreier seg om EU-landene, pluss Island, Sveits, Storbritannia og Norge.

Langt ned til neste

I listen under vil du få bekreftet det du antakelig allerede vet – at elbilandelene i resten av Europa ser helt annerledes ut enn i Norge. Island befinner seg på en fjern annenplass med 4,6 prosent, og Nederland på tredje med 2,8 prosent.

Etter disse tre er det bare våre naboer Sverige og Danmark som også havner over 2 prosent.

Seks land befinner seg på 1-tallet, mens hele 18 land har en elbil-prosentandel på null-komma-noe. I Hellas' tilfelle: null komma null.

Mer diesel enn bensin

I et land som Norge, der diesel står sterkt og mange også var tidlig ute med hybrider, ser vi at bensinbilandelen er blant Europas laveste.

Det er bare i Litauen, der to tredeler av bilparken går på diesel, at rene bensinbiler er sjeldnere.

Vi har også den største andelen ikke-ladbare hybrider, samt den nest største andelen ladehybrider, så vidt bak Island.

Stabil alder på bilparken

ACEAs oversikt viser dessuten noen andre interessant tall:

  • Norske biler er i snitt 10,7 år gamle – altså temmelig nøyaktig slik det har vært de siste årene, tross alle elbil-nyregistreringene.
  • Snittalderen på bilparkene i EU er 12 år. Luxembourg har den yngste parken, med 7,6 år. Landet har også den største biltettheten, med 698 per 1000 innbyggere. Lavest har Romania, med 396.
  • I Latvia er det 43 prosent av husholdningene som ikke eier bil overhodet. I den andre enden av skalaen finner vi Frankrike, der hele 32 prosent av husholdningene har to biler.

I tabellen under ser du tallene for de forskjellige drivstofftypene.

Personbiler i Europa fordelt på drivstofftype i 2021

Land Bensin Diesel El Ladehybrid Hybrid Gass LPG Andre Ukjent
Belgia51.7%42.8%0.9%2.0%1.7%0.3%0.3%0.0%0.3%
Danmark64.9%28.6%2.4%2.8%1.3%0.0%0.0%0.0%0.0%
Estland56.0%40.9%0.3%0.0%2.4%0.3%0.0%0.0%0.0%
Finland68.4%27.3%0.8%2.8%0.0%0.5%0.0%0.2%0.0%
Frankrike40.1%55.2%1.0%0.8%2.5%0.5%0.0%0.0%0.0%
Hellas90.1%8.6%0.0%0.0%0.6%0.1%0.0%0.0%0.5%
Irland36.8%57.2%0.9%0.8%4.0%0.0%0.0%0.3%0.0%
Island50.0%34.1%4.6%6.6%4.0%0.7%0.0%0.0%0.0%
Italia44.7%42.9%0.3%0.0%2.6%2.5%7.0%0.0%0.0%
Kroatia40.0%55.5%0.2%0.1%0.8%0.0%3.4%0.0%0.0%
Kypros75.5%21.9%0.1%0.0%2.4%0.0%0.0%0.1%0.0%
Latvia32.9%65.0%0.3%0.0%0.7%0.0%0.1%0.1%0.8%
Litauen25.2%67.8%0.3%0.1%3.0%0.0%0.2%0.4%3.0%
Luxembourg43.4%49.0%1.9%1.9%3.7%0.0%0.0%0.1%0.0%
Nederland79.5%11.1%2.8%1.5%3.9%0.1%1.1%0.0%0.0%
Norge31.2%41.4%16.2%6.3%4.9%0.0%0.0%0.0%0.0%
Polen44.7%39.9%0.1%0.1%1.7%0.0%13.4%0.0%0.1%
Portugal36.8%59.1%0.8%0.9%1.5%0.0%0.0%1.0%0.0%
Romania48.7%49.5%0.2%0.0%1.1%0.0%0.0%0.0%0.5%
Slovakia50.5%44.0%0.1%0.1%1.3%0.1%1.9%0.0%1.9%
Slovenia46.5%51.1%0.4%0.1%1.2%0.0%0.5%0.0%0.1%
Spania39.5%56.9%0.3%0.3%2.7%0.1%0.3%0.0%0.0%
Sveits64.7%29.1%1.5%0.0%4.4%0.2%0.0%0.1%0.0%
Sverige51.8%34.6%2.2%3.8%3.1%0.8%0.0%3.7%0.0%
Storbritannia58.5%36.1%1.3%0.9%3.0%0.0%0.0%0.1%0.0%
Tsjekkia65.4%32.3%0.1%0.1%0.8%0.3%0.2%0.1%0.6%
Tyskland63.9%30.5%1.3%1.2%2.3%0.2%0.7%0.0%0.0%
Ungarn64.2%31.7%0.5%0.5%2.4%0.1%0.7%0.0%0.0%
Østerrike42.8%52.9%1.5%0.0%2.7%0.1%0.1%0.0%0.0%
EU, totalt*51.1%41.9%0.8%0.7%2.3%0.6%2.5%0.1%0.1%

* EU-tallene nederst er uten Island, Norge, Sveits og Storbritannia. Kilde: ACEA