VIL HA MINDRE 110: Akkurat dette bildet er fra veistrekningen mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder, som ligger midt mellom to av strekningene Naturvernforbundet nevner.

Ønsker nei til 110-bygging:

Naturvern­forbundet vil bremse 23 motorvei­prosjekter

Naturvernforbundet ber Stortinget revurdere flere planlagte veiprosjekter. Inntil 225 milliarder kroner kan spares, mener forbundet.

Publisert Sist oppdatert

23 planlagte veiprosjekter er vurdert i en rapport fra Naturvernforbundet.

Målet er å minske naturødeleggelser og bruke betydelig mindre penger. De anslår at det vil koste samfunnet minst 285 milliarder kroner å ferdigstille prosjektene, skriver NRK.

Naturvernforbundet vil ha en slutt på byggingen av firefelts motorvei med en bredde som tåler 110 km/t.

– Høyere fart krever rettere vei, som gjør det enda vanskeligere å bygge uten store inngrep i natur og matjord, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet og forfatter av rapporten.

Høyere fart gir også høyere energiforbruk og klimagassutslipp, og fører til mer støy, utslipp av svevestøv og mikroplast, mener han.

Mens enkelte av prosjektene bør droppes helt, bør andre nedskaleres, mener forbundet. Noen av prosjektene er i en tidlig planleggingsfase, mens andre er nær byggestart.

Prosjektene som Naturvernforbundet mener må stanses eller nedskaleres, er E6 Roterud–Storhove–Øyer i Innlandet, E39 Bue–Ålgård i Rogaland, E39 Ålgård–Hove i Rogaland og E16 Arna–Trengereid i Vestland.

NAF har tidligere gått inn for 90 km/t på enkelte nye motorveier – ikke av prinsipp, men fordi dette er mye billigere og derfor vil gi mer penger til vedlikehold av det eksisterende veinettet, der etterslepet er på hele 100 milliarder kroner.

(©NTB)