ØNSKER ALTERNATIVER: NAF ber om høyere terskel for bygging av firefeltsvei.

ØNSKER ALTERNATIVER: NAF ber om høyere terskel for bygging av firefeltsvei.

Vil prioritere vedlikehold:

NAF ber om 90 km/t på enkelte nye motorveier

NAF mener noen nye motorveier bør få fartsgrense på 90 km/t – fordi dette er mye billigere og vil gi mer penger til vedlikehold av det eksisterende veinettet.

Publisert Sist oppdatert

Etter dagens standard kan man bygge smal 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t ned til så lave trafikkmengder som 6000 ÅDT (årsdøgntrafikk). På disse veiene mener NAF det kan innføres en ny standard, med 2/3-felts vei og fartsgrense på 90 km/t.

På de mest trafikkerte veiene med trafikkmengde over 15.000 ÅDT mener NAF det fortsatt må bygges firefelts motorvei med 110 km/t, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Konkret ber vi om høyere terskel for når det skal bygges firefeltsvei, mer bruk av to- og trefeltsvei med midtrekkverk og en ny standard for firefeltsvei med 90-grense, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til Dagsavisen.

– Disse tiltakene vil kutte kostnadene betydelig. Det betyr lavere bompenger for folk når det bygges ny vei, og derfor mer nytte av veien, fordi flere kan bruke den, sier Ryste.

I tillegg til at det vil gjøre det billigere å bygge vei, vil det også føre til lavere klimagassutslipp, mindre arealinngrep, mindre støy og lavere ulykkesrisiko, skriver NAF, Bondelaget og Naturvernsforbundet i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Etterslepet på 100 milliarder kroner, i tillegg til manglende rassikring, gjør at folk føler seg utrygge på veien. Vi må ta vare på de vanlige veiene vi har, og det haster. Vi må flytte penger til vedlikehold, og da må man også flytte fra noe annet, sier Ryste til Dagsavisen.