BOM ELLER IKKE BOM? Partileder Trygve Slagsvold Vedum under Senterpartiets fremleggelse av alternativt statsbudsjett.
BOM ELLER IKKE BOM? Partileder Trygve Slagsvold Vedum under Senterpartiets fremleggelse av alternativt statsbudsjett.

Sp uten gjennomslag:

– Veldig my bæ og veldig lite ull om bompenger

I 2022 blir bompengerammen igjen over 15 milliarder. Senterpartiet mener bompengenivået er for høyt og må reduseres. Regjeringen som Senterpartiet er en del av, mener noe annet.

Publisert Sist oppdatert

I partiprogrammet som Senterpartiet vedtok før sommeren, heter det at «den samlede bompengebelastningen er blitt for høy og må reduseres».

Men i Hurdalsplattformen som Sp nå styrer på med Arbeiderpartiet, står det ikke ett ord om lavere bompenger (bare en setning om utredning av veiprising).

I 2022 er rammene for bompenger «stilt til disposisjon», som det heter på departementets budsjettspråk, på 15,1 milliarder kroner – det høyeste tallet siden 2014.

– De siste åtte årene har Senterpartiet vært det partiet i opposisjon som tydeligst har profilert seg mot bompenger på Stortinget. For å si det med et språk Senterpartiet forstår: Her ble det veldig mye bæ og veldig lite ull, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

– Vi hadde klare forventninger om tydelige kutt i bompenger, slik Senterpartiet har lovet. Det har ikke engang gått fire måneder siden Senterpartiets landsmøte vedtok at de ville kutte i bompenger. Nå ser vi ikke flisa av dette i Hurdalsplattformen.

Ikke så detaljert

Erling Sande, som leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Senterpartiet, avviser at teksten Hurdalsplattformen skal tolkes som at Sp har skiftet standpunkt.

– Programmet vi vedtok på landsmøtet, er på 122 sider, og en regjeringsplattform vil nødvendigvis ikke være like detaljert. Bompengene er ikke omtalt, verken om de skal opp eller ned.

– Vi er ikke prinsipielt mot bompenger. De har en trafikkregulerende funksjon i mange av byene, og de gir etterlengtet vei i mange områder. Men vi må være bevisst på at det er mye penger for mange, sier Sande til Motor.

Selv om bompengerammen igjen eser over 15 milliarder, betyr ikke det at de rødgrønne nødvendigvis vil bremse.

– Det er et poeng hvordan det slår ut. Belastningen fordeler seg ikke helt jevnt. Like viktig som den samlede summen, er det å se om noen får en særlig stor belastning, sier Sande.

– En ny regjering må forholde seg til et Storting som vil skyve bompengene begge veier. Men det er ikke noe mål for Sp å kreve inn mest mulig penger.

Et forsvarsbudsjett

Med samme takt de neste fire årene vil en innbetaling på 60 milliarder kroner bety at norske bilister betaler inn tilsvarende ett års forsvarsbudsjett gjennom bompengene.

Og NAF hadde forventet at Senterpartiet ville følge opp sin egen retorikk da de kom i posisjon.

– For vanlige folk dreier bompenger seg om kroner og øre. Vi hadde som minste krav forventet en bompengemilliard fra Senterpartiet. Primært burde bompengene fjernes. Bompenger dreier seg om å få inntektene opp og biltrafikken ned. Alle skjønner at dette ikke går opp. Samferdsel er infrastruktur som burde vært fellesskapsfinansiert, på lik linje med sykehus, skoler og utdanning, sier Braadland i NAF.