KALLER SV «TONEDØVE»: Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.
KALLER SV «TONEDØVE»: Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

NAF:

– Avgiftsbombe på bensin og diesel fra SV

SV vil øke prisen på fossilt brennstoff i sitt alternative statsbudsjett. NAF er sterkt kritiske.

Publisert Sist oppdatert

I Sosialistisk Venstrepartis forslag til alternativt statsbudsjett, som vil være en del av grunnlaget for forhandlinger fra mandag av, foreslår partiet tre grep som til sammen vil gi en økning i diesel- og bensinprisene:

  • De vil øke CO2-avgiften med 50 prosent.
  • De vil øke veibruksavgiften på diesel.
  • De vil reversere den foreslåtte reduseringen av veibruksavgift på diesel, på 25 øre.

Til sammen vil tiltakene bety en økning i prisene på rundt 1 krone for bensin og 2 kroner for diesel.

– Tonedøvt

– Dette er en avgiftsbombe fra SV på bensin og diesel, sier NAFs myndighetskontakt Thor Egil Braadland.

– Det er tonedøvt å ville øke dieselprisen med rundt to kroner literen og bensinen med rundt en krone literen, i en periode med rekordhøye drivstoffpriser, sier Braadland.

Han mener at forslaget vil treffe Distrikts-Norge hardt.

– Der er elbilandelen lavest og bilavhengigheten høyest, så dette forventer vi at Sp setter ned foten for, sier Braadland.

– Sosialt urettferdig

Braadland og NAF får svaret de ønsket seg – selv om forhandlingene altså ikke er i gang ennå:

– Dette er ganske enkelt. Senterpartiet mener drivstoffprisene er for høye. SV mener de er for lave, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

– Det er spesielt av SV å kjempe for dyrere drivstoff når pumpeprisen allerede er skyhøy. Det viser at SV ikke fullt ut har tatt inn over seg at mange rundt om i vårt langstrakte land er helt avhengige av bilen. Det er også sosialt urettferdig å straffe folk som ikke har råd til elbil, sier Pollestad.

Bilrelaterte forslag i SVs alternative statsbudsjett

Avgifter Påløpt (mill.kr.) Bokført (mill.kr.)
Økt CO2-avgift (50 pst. fra 2022-nivå)3 0692 779
Økt veibruksavgift på diesel (mineralolje) med 1 kr fra regjeringens forslag2 7592 483
Reversere kutt i veibruksavgiften på bensin (25 øre)260240
Nedjustere intervallgrensen i engangsavgiften for personbiler fra 87 g til 70 g7065
Økt engangsavgift ladbar hybrid ved å fjerne vektfradraget110100
Ikke øke omregistreringsavgift for elbiler-250-250
Øke satsene for utslipp av CO2 i engangsavgift varebiler klasse 2 til 50 % av personbilsatsene950870

Kilde: SV