OMFATTENDE SKADER: Fuktskadene må ha vært der lenge, konkluderte fagfolk.

«Treverket har rett og slett råtnet»:

Målte 99,9 prosent fukt i «flott og velholdt bobil»

Fuktskadene var så omfattende og massive at treverket råtnet. Fagfolk målte 99,9 prosent fukt i bobilen.

Publisert Sist oppdatert

Fukt er bobilens verste fiende, og i noen tilfeller er fuktskadene virkelig ille.

Det fikk en mann fra Øygarden utenfor Bergen erfare da han kjøpte en 16 år gammel bobil som den kvinnelige private selgeren fra Bergen beskrev som både «flott» og «velholdt».

Noen måneder etter kjøpet fikk kjøperen utført en kontroll av bobilen, uten at han hadde konkrete mistanker om fukt.

Råtnet

Men bobilen skulle vise seg å ha store og omfattende skjulte fuktskader.

Fagfolk fra Ågotnes Caravan Service målte hele 99,9 prosent fukt på bakvegg og luker. Treverket har rett og slett råtnet, ifølge deres rapport.

– Det er ingen tvil om at fukten har vært der over flere år. Selger har helt klart vært fullstendig klar over skadene. Det er forsøkt reparert, men på en lite tilfredsstillende måte, heter det i en epost fra Ågotnes Caravan Service.

Fuktverdiene var også for høye en rekke andre steder i bobilen.

Vurderte vraking

Bobilen ble kjøpt for 155.000 kroner. Fagfolkene mente utbedring vil koste opp mot 100.000 kroner, og at verdien på bobilen på kjøpstidspunktet var så lav som ca. 50.000 kroner.

Fuktskadene er i sum så omfattende og massive at kondemnering – vraking – av bobilen er et reelt alternativ, mente fagfolkene som undersøkte bobilen.

Kjøperen fra Øygarden klaget og gikk til sak mot selgeren. Nå har han vunnet både i Forbrukerklageutvalget, et organ som behandler forbrukerkonflikter, og i Hordaland tingrett, som har behandlet ankesaken.

– Bobilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, konkluderer tingretten i sin dom.

Dommen innebærer at selgeren er dømt til å betale hele kjøpesummen tilbake, mot at kjøperen gir bobilen tilbake. I tillegg må selgeren betale advokatutgiftene til kjøperen.

LAV VERDI: Den reelle verdien var bare en tredel av salgssummen, konkluderte fagfolk.

Informerte ikke

Bobilen ble i salgsannonsen beskrevet som både «flott» og «velholdt».

Men under rettsbehandlingen kom det frem at selgeren et par år i forveien kjøpte bobilen for bare 45.000 kroner, under en tredel av prisen hun solgte den videre for.

Selgeren den gangen forklarte i retten at bobilen ble solgt rimelig til Bergens-kvinnen og hennes partner nettopp på grunn av store fuktskader, og at han også opplyste kjøperen om dette.

Men da kjøperen, altså Bergens-kvinnen, solgte bobilen videre til mannen som til slutt kjøpte den, ble det ikke informert om at bobilen har store fuktskader.

I tingretten hevdet hun derimot at fuktproblemene er «marginale» og at det er ingen mangler som er vesentlige.