Biler brenner daglig i Norge:

Fossilbiler tar oftere fyr enn elbiler

Hvert år begynner hundrevis av biler å brenne i Norge. Biler som går på bensin og diesel, brenner fire til fem ganger så ofte som elbiler.

VOLDSOMME FLAMMER: Da brannvesenet i Oslo skulle slukke denne bilbrannen, nådde ikke stigebilen fram fordi bilen sto parkert ved en lav undergang. Kolleger i en annen type bil kom til og fikk has på de voldsomme flammene.
Publisert

Janine Esperø Arroub var på vei inn til Bodø sentrum da bilen hennes plutselig ikke ville følge kommandoen hun ga den via gasspedalen.

– Så kom det en feilmelding på dashbordet, og deretter kjente jeg røyklukt. Jeg var litt usikker på om lukten kom fra omgivelsene, trafikken eller min bil, sier hun.

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 4/2021.

Så skiftet feilmeldingen farge, fra oransje til rød. Eseperø Arroub gjorde som hun har lært at hun skal gjøre hvis det varsles i rødt: Hun stoppet bilen. Deretter ringte hun sin samboer.

– Han tilbød seg å komme og slepe meg. Jeg spurte om han syntes jeg skulle gå ut av bilen, men han lo og mente at jeg alltid er så dramatisk.

I samme sekund kom det røyk opp fra panseret på bilen.

– Da grep jeg tak i vesken min og kom meg ut.

Ingen forvarsler

Bilen hun kjørte og som tok fyr var en eldre Audi A3. Hun hadde aldri fått noen forvarsler og hvorfor brannen startet fikk hun aldri svar på.

Brannvesen og politi var straks på plass. De fant ingen umiddelbar årsak til brannen, og forsikringsselskapet la heller ingen vekt på å finne den.

– Men – jeg jobber som frisør, og en av de faste kundene mine er bilmekaniker. Han mente det kunne være en bensinlekkasje, og at det hadde dryppet ned på coilen, noe han mente kunne være en typisk årsak.

Coiler er viktige elementer i bilens tenningsanlegg, de fører strøm over tennpluggene slik at en kraftig gnist antenner drivstoffet i motoren.

UNDERVEIS: Janine Esperø Arroub opplevde tidligere i år at bilen hennes begynte å brenne mens hun kjørte.

Teknisk konsulent Audun Bergerud i NAF sier årsakene til bilbrann som regel henger sammen med drivstofflekkasjer og strøm.

– Dårlige kontakter, rust og møkk er faktorer som kan være med på å bidra.

Dette gjør du hvis det brenner

Brigadesjef Knut Halvorsen har jobbet i brannvesenet i 22 år.

Han har i dag rollen som innsatsleder når Oslo brann- og redningsetat rykker ut på branner.

Hva bør vi gjøre hvis bilen begynner å brenne?

– Det viktigste er å komme seg ut av bilen. Dersom brannen oppstår mens man kjører, anbefaler vi at man tenker litt på hvor man setter fra seg kjøretøyet, med mindre det innebærer risiko for liv og helse. En lastebil som for eksempel har en brann på en henger og kjører de siste 500 meterne ut av en tunnel, gjør en god jobb, sier Halvorsen.

– Etter at du har gått ut av bilen, varsler du brannvesenet og sikrer området rundt. Ta på vest hvis du har det. Ikke åpne noe. Hvis du har et pulverapparat, kan du prøve å slukke fra avstand.

En brann i en bil kan utvikle seg raskt. Har det først tatt fyr, er det snakk om minutter.

Har aldri opplevd dødsfall

Kan en bil som brenner, eksplodere?

– Nei. Men dekkene kan for eksempel «poffe», som vi kaller det. Det samme gjelder baklukedempere. Da kan små deler av bilen fyke av gårde, og det kan være fare for «hvermannsen» som er ute og lufter bikkja, for eksempel.

Er det farligere å være i nærheten av en elbil som brenner enn en annen type bil?

– Med mindre batteriet brenner, som vi har opplevd ekstremt sjelden, så er det ikke det. En bilbrann er en bilbrann.

Har du opplevd dødsfall eller alvorlige skader ved bilbrann?

– Nei. Det er sjelden at en bilbrann i seg selv fører til død og skade. Det er annerledes hvis den skjer under spesielle omstendigheter, som i forbindelse med en kollisjon eller i en tunnel.

Ikke brannbomber

Mange frykter brann i elbiler. Dette er blant spørsmålene Jostein Ween Grav i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får oftest.

– Av alle branner som brannvesenet rykker ut på årlig er bare en liten andel elbilbranner, rundt 20 i året med den erfaringen vi har så langt. Antallet branner må forventes å øke med antallet elbiler og alder, men neppe til samme nivå som fossile biler.

Av elbilbranner man så langt har erfaring med, er det under 20 prosent hvor deler av batteriet er involvert i brannen, påpeker Grav videre.

– Det viser en sjekk vi har gjort i innsatsrapportene fra brannvesenet. For at batteriet skal begynne å brenne må batteriet ha fått en fysisk ytre skade, som at bilen har kjørt på noe. I noen tilfeller kan det være produksjonsfeil.

Hvordan vet man at batteriet brenner?

– Du kan lett se det. Det blåser først ut hvit røyk, før det kan høres avdempede smell og etter hvert flammer som kommer støtvis, nesten som et slags fyrverkeri, forklarer Grav, som blant annet har bakgrunn som sivilingeniør innen elektro og fysikk.

Hvor farlig er det?

– En brann kan være farlig uansett og det er viktig å unngå å puste inn røyk. Ved en elbilbrann hvor batteriet brenner, vil også andelen av den giftige gassen hydrogenfluorid være vesentlig høyere enn ved brann i en bil generelt. Men uansett vil alle bilbranner avgi mye giftige gasser og dette skyldes i hovedsak plastmateriale som brenner.

Vet dere noe om årsaker til bilbranner, generelt?

– Nei, vi har ingen slik oversikt, men vi går ofte inn i rapportene fra brannvesenet for å avklare forhold rundt brannforløp. Ellers er det politiet som skal etterforske slike branner for å avdekke årsak.

Ikke gjennomtenkt forhold til risiko

Ut fra stikkprøver Motor har gjort, er det ikke uvanlig at man hos politiet ikke har funnet årsaken til en bilbrann. Det er naturlig at bilbranner etterforskes i større grad når det er mistanke om at en bil er tent på, enten som en form for hevn eller forsikringssvindel.

Ellers er Jostein Ween Gravs erfaring at ikke alle har et veldig gjennomtenkt forhold til risiko når det gjelder hva som kan forårsake en brann.

– Folk gjør de rareste ting, vi har sett eksempler på ladesituasjoner hvor en elbil står i brann i forbindelse med lading på en ladestasjon. Mens det brenner ruller det inn en annen elbil som begynner å lade rett i nærheten ...

Får NAF mange spørsmål om lading og brannfare, Audun Bergerud?

Tallenes tale

 • Siden 2016 har brannvesenet rykket ut til 4744 personbiler i brann. Grovt regnet blir dette i snitt 900 bilbranner i året, altså mellom to og tre hver dag.
 • Det opereres med to forskjellige tall og statistikker når det gjelder branner i biler. Tall fra Finans Norge viser antall hendelser som er registrert som brann i bil i forbindelse med forsikring. Disse inkluderer også branner hvor ikke brannvesenet blir tilkalt, som for eksempel brann i interiøret der det er røyk men ikke åpne flammer.
 • Etter første halvår i år er det meldt inn 1749 bilbranner til forsikring og til sammen utbetalt 152 millioner kroner fra forsikringsselskapene.
 • Inkludert hybridbiler er det rundt 600 000 biler av totalt 2,8 millioner personbiler i Norge som har batteri som fremdrift, eller hjelp til fremdrift.

Kilde: Finans Norge, brannstatistikk.no

– Ikke så mye om fare for brann, men det hender vi får spørsmål om lading, og om man kan lade på en vanlig stikkontakt. Det er per i dag ikke forbudt, men både når det gjelder sikkerhet og fart på lading, så anbefaler vi en ladeboks.

Senket i vannbad

Erfaringene så langt er altså at elbiler sjelden brenner, men i sommer var det i løpet av fire uker elleve elbilbranner i Norge.

Elbilbranner vekker langt større oppmerksomhet enn andre bilbranner, fordi denne biltypen fortsatt er ganske ny og generelt har vekket mye følelser.

– Jeg var med som innsatsleder på to av tre elbilbranner i Oslo i sommer, der det i alle tre brant i batteriet, forteller Knut Halvorsen.

Dere senket bilene i et vannbad?

– Ja. Vi måler temperaturen med et termisk kamera. Det heter at bilen skal stå i et vannbad i 48 timer, men vi beholdt de der i 72 timer. Et batteri som brenner, må brenne seg tomt. Det tar tid. Det første vi gjør når vi kommer ut til en brann er å sikre live og helse, deretter få kontroll på røyken, sikre at brannen ikke sprer seg, og i tilfelle batteribrann – at den ikke sprer seg til neste celle i batteriet.

Spres ikke lett

For to av de tre elbilene som brant i Oslo i sommer, var Knut Halvorsen innsatsleder. Det gjaldt en Hyundai Kona og en Mini Countryman, som begge sto parkert da brannene startet.

– Vi gikk på og slukket hele bilen i hvert tilfelle, men vi klarte ikke å slukke brannene i batteriene, sier Halvorsen.

Ingen av disse bilbrannene spredte seg videre fra de aktuelle bilene, den ene sto parkert utendørs, den andre på et bilverksted.

– Minien tok fyr midt på natta. Bilverkstedet hadde heldigvis både et varslingsanlegg som bidro til tidlig varsel og et sprinkleranlegg som gjorde at brannen holdt seg på et avgrenset område.

Drivstofftanker av plast

Et manglende sprinkleranlegg var en av flere uheldige omstendigheter under den store bilbrannen i fjor vinter, i parkeringshuset på Sola, flyplassen i Stavanger. Sterk vind og stålkonstruksjoner som smeltet etter et kvarter med flammer, var andre.

BILER I STORBRANN: Den store brannen på parkeringsplassen vegg i vegg med Sola flyplass i Stavanger i 2020, føyer seg inn blant flere lignende branner internasjonalt.

Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud forteller at det heller ikke var brannvarsling, og minner om at det blåste nesten liten storm.

– Vinden blåste heldigvis ikke mot flyplassen, sier han.

I brannen ble nærmere 300 biler skadet og det ble røyk- og sotskader på bygninger rundt. Det som umiddelbart vakte stort engasjement, var «hvem som hadde skylden».

– Brannen startet i en dieselbil. Elbiler var også blant bilene som brant, men de ga oss ingen ekstra utfordringer. Men med helling i gulvet ga drivstofftanker av polyetylen oss derimot det.

Polyetylen er plast?

– Ja. Den smeltet og brannen spredte seg med drivstoffet som rant ut.

Plast er generelt en utfordring når det gjelder bilbranner.

På få år har mengden av plastikk og syntetiske materialer i en bil økt med 40 prosent. Ved høy varme ekspanderer mange av disse svært brennbare materialene og det utvikles gasser.

Belte og bukseseler

Om man ikke er redd for bilbranner i det daglige knyttet til egen bil, eller andres bil på veien, er mange bekymret for brann i et anlegg som parkeringsanlegget i Stavanger. Det var rigget for 3000 biler.

– Det finnes fortsatt mange «dårlige» parkeringsanlegg med tanke på brann. Men når det bygges nytt nå, så er det både belte og bukseseler på, sier Nils-Erik Haagensen.

FØRE VAR: Brannvesen og politi stenger veien etter en bilbrann til de har kontroll på liv og helse, faren for spredning og røykutviklingen. Dette bilde er fra en øvelse i Rogaland.

– Og vi merker også at parkeringsbransjen tar dette på alvor, fortsetter han.

– I Stavanger har vi blant annet samarbeidet om å lage større plasser per bil, sånn at du slipper å gå ut av vinduet for å komme ut av en Tesla.

Kunne brannen på Sola blitt en større katastrofe, med tap av mange liv?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det var tid til å evakuere, men dersom noen hadde ligget og sovet i en bil, kunne vi opplevd tap av liv.

Utfordringer for framtiden

Det Nils-Erik Haagenrud trekker fram som bekymring rundt et mulig framtidig skrekkscenario, er elbusser og lastebiler som går på batteri.

– Hvordan få disse opp i et vannbad dersom det skulle brenne i batteriet? Det finnes gassbiler, også. Og hydrogen kommer som drivstoff i store biler. Vi lever, og kommer til å leve, i et samfunn hvor ting kan oppstå.

Finnes det noen løsninger?

– Et bedre samarbeid mellom de myndighetene som har det overordnede ansvaret. På vårt nivå er vi opptatt av best mulig forebygging og å være best mulig rustet til å redde liv. Det er vår oppgave. Vi kommer likevel ikke unna at vi må lære oss å leve med fare.

Nils-Erik Haagenrud er også inne på de samme utfordringene som sin kollega Knut Halvorsen i Oslo. Branner i trange rom hvor det er vanskelig å komme til. Utviklingen av giftige gasser som stiger. Ventilering av røyk.

Bedre forebygging

I tilfelle en katastrofe burde vi hatt et mye bedre nasjonalt støttesystem, mener Knut Halvorsen. Han tenker ikke å bilbranner spesielt, men på katastrofer hvor også brannvesenet deltar, som under leirskredet i Gjerdrum.

Er elbiler farligere enn fossilbiler?

 • Svaret er nei. Gitt erfaringen man har i dag, brenner det fire til fem ganger så ofte i biler som går på bensin- og diesel, justert for antall biler.
 • Mange er bekymret for farlige gasser under en elbilbrann, spesielt det at et batteri som brenner, lekker hydrofluoridgass. Dette er en gass som også oppstår ved mange andre typer branner der plast brenner. Andre gasser og røyk vil også generelt være farlige, uavhengig av hvilken type bil som brenner.
 • Når det gjelder elbiler, er det innført fire nye punkter på EU-kontrollen. Som for fossilbiler er service og vedlikehold viktig for å forebygge brann, og de fire nye punktene omfatter blant annet sjekk av synlig fysisk skade på batterikapsling, lekkasjer, sprekker klemskader eller deformasjon på kabel og synlig korrosjon (rust).

– Ved store hendelser er vi mange brannvesener som jobber sammen, men hvordan vi organiserer oss, er litt tilfeldig.

Jostein Ween Grav i DSB svarer ikke for dette, men understreker når det gjelder bilbranner at etaten er opptatt av problemstillingene og jobber med disse.

– Blant annet kommer det nå en ny veileder fra DSB om slukking av branner i litium-ion batterier. Dette omfatter alt fra mobiltelefoner, sparkesykler, elbiler og elektriske ferger. Veilederen er utviklet av de største brannvesenene i Norge i samarbeid med DSB og Brannskolen.

Samtidig deler også de enkelte brannvesener erfaringer. I sosiale medier, via utdanningsinstitusjoner og direkte med hverandre. I Oslo er det blant annet gjennomført øvelser med teaterrøyk, for å se hvordan røyken oppfører seg i et lukket område. Brannvesenet her har ellers skaffet seg såkalte hjuldollyer som de kan bruke for å frakte en bil ut av et område, og har også belte-roboter som kan benyttes for å komme fram til et åsted.

– Det skjer en stadig utvikling av utstyr og hjelpemidler, nå også av mindre brannbiler som kan komme seg inn der hvor de store ikke kan, forteller Nils-Erik Haagenrud i Stavanger.

Ekkel opplevelse

Bilen til Janine Esperø Arroub ble kondemnert etter brannen tidligere i år. I dag kjører hun en Toyota.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke åpnet panseret på den gamle bilen da jeg skjønte at det brant. Det hadde tilført oksygen og gjort brannen kraftigere, sier hun og trekker pusten.

– Det hele var en ekkel opplevelse, selv om jeg ikke fikk noen skader, heller ikke røykskader. Hvis jeg noen gang igjen opplever at en bil ikke lystrer, kommer jeg til å stoppe umiddelbart. Og komme meg ut av bilen.

PS: Det ble tidlig i 2021 varslet at 82.000 elektriske Hyundai Kona skulle tilbakekalles fra det globale markedet for skifte av batterier, etter rapporter om 15 tilfeller av brann. Den amerikanske nyhetskanalen CNN meldte at dette var den dyreste tilbakekallingen av biler i historien med en kostnad på nærmere 100.000 kroner per bil.

En brannmanns råd

 • Tenk på hvor du parkerer bilen hjemme og på hytta. Hvis mulig i god avstand, og med lengst mulig avstand til motoren, sånn at det ikke tar fyr i bygningen du befinner deg i.
 • Under en brann kan drivstofftanken din smelte og drivstoffet renne ut. På den måten kan brannen smitte. Tenk på dette før du for eksempel parkerer med helning mot bygget du befinner deg i.
 • Ha to pulverapparater à seks kilo og et skum-apparat tilgjengelig med tanke på bilbrann. Tenk på vindretning når du bruker apparatene.
 • En tjukk presenning (ikke en tynn av plastikk) kan kjøpe deg tid til brannvesenet kommer.
 • Ved lading i vanlig kontakt (som på hytta) bør du være ekstra oppmerksom når ladekablene blir eldre.

Dette er råd fra den nylig pensjonerte brannmannen Lars Olav Kvalsvik, som blant annet har jobbet som røykdykker i Oslo og med forebyggende arbeid på ferger og skip.