STADIG SJELDNERE: Bildet kan illustrere en typisk situasjon for rekkeviddeangst: vinterstid, på ukjente veier. Her ser du Ford F-150 Lightning under vinterens rekkeviddetest.

Undersøkelse:

En av seks elbil-eiere har aldri rekkeviddeangst

Rekkeviddeangst er en mindre faktor i elbileiernes hverdag enn man kanskje kan få inntrykk av.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av ladeselskapet Zaptec, sier 17 prosent – eller en av seks – at de aldri engster seg for bilens rekkevidde.

Viktigere, sannsynligvis: 

Nesten halvparten av de spurte, 49 prosent, rapporterer at usikkerheten melder seg sjelden – i denne sammenhengen definert som mindre enn én gang i måneden.

28 prosent kjenner på dette minst én gang i måneden, mens en andel på fire prosent forteller om daglig engstelse. 

48 prosent av de spurte oppgir at de planlegger kjøreturene godt, ved å ha kontroll på nødvendige ladestopp.

Erfaring teller

– Det er gjerne en forskjell på de som har kjørt elbil i mange år og de som er ferske elbilister, sier Zaptexs kommunikasjonssjef Maiken Økland.

– De fleste som har kjørt elbil over lengre tid, opplever nok at rekkeviddeangsten ikke er et like stort problem som man kanskje hadde trodd innledningsvis, sier hun.

Faktorer som vinterkøer, forsinkende veiarbeid og ukjente ruter kan bidra til å fremkalle rekkeviddeangst, eller forsterke den eksisterende.

Kjører sjelden langt

Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF, kjenner seg igjen i dette:

– At rekkeviddeangsten viser seg tydeligere på langtur og på vinteren, stemmer godt overens med den innsikten vi har, sier han.

– Vi nordmenn er opptatt av hvor langt vi kan kjøre, men i realiteten kjører vi sjelden veldig langt. Det er viktig å se an behovet du har i hverdagen og velge en elbil som passer det behovet du faktisk har, sier Sødal.

● Nils Sødal er ansatt i Norges Automobil-Forbund (NAF). NAF er Motors eier og utgiver. Motor har full redaksjonell frihet, i tråd med Redaktørplakaten.