PRISENDRING: Torsdag økes bomtakstene i Oslo.

Tredobling for elbiler:

Bomringprisene kraftig til værs i Oslo denne uka

Fra 1. september opptil tredobles bomprisene for elbil i Oslo. Samtidig standardiseres takstene.

Publisert

Inntil sommeren 2019 var det helt gratis for elbiler å kjøre gjennom bomringen i Oslo. Så ble det innført avgift.

Nå koster det mellom fem og 11 kroner, avhengig av hvilken ring du passerer, og når på døgnet du passerer.

Fra torsdag 1. september blir passeringstaksten økt til 14 kroner utenom rushtid og 17 kroner i rushtiden på hverdagene morgen og ettermiddag. Det innebærer for mange en tredobling i takstene.

Samtidig blir takstene standardisert, ved at det vil koste det samme i alle de tre bomringene rundt Oslo.

Også for bensinbiler, dieselbiler og hybridbiler blir det en økning i takstene. Økningen er ikke like kraftig, men fortsatt vil det være mye dyrere å kjøre bensin eller dieselbil, selv om det er en hybridbil.

Ifølge et stortingsvedtak kan takstene for elbil ikke være høyere enn maksimalt halvparten av takstene for bensinbiler.

Autopassavtale gir 20 prosent rabatt på disse prisene. Med avtale nyter du også godt av timesregel, hvor man betaler for kun én passering i timen i både indre ring og midterste ring, og for kun én passering i timen ved den ytterste ringen.

For tyngre kjøretøy, med vekt over 3,5 tonn, endres i hovedsak ikke takstene.