IKKE LANGT NOK: En kunde er tilkjent prisavslag fordi ladehybriden ikke går så langt som lovet.

Bilkunden fikk overraskende medhold:

Bilselger må gi prisavslag for kort rekkevidde

Forbrukerklageutvalget har vedtatt at bilkunden skal få prisavslag fordi ladehybriden går noen få kilometer kortere enn markedsført. Vedtaket kan få store konsekvenser.

Publisert

For to og et halvt år siden kjøpte en Oslo-mann en ny Mitsubishi Outlander hybridbil til 529.000 kroner fra merkeforhandleren Motor-Forum.

Han har forklart forbrukermyndighetene at han kjøpte bilen fordi den ble markedsført med en elektrisk rekkevidde på opptil 54 kilometer. Han ville kjøre elektrisk til jobben, 41 kilometer unna hjemmet.

Kort tid etter overtakelsen oppdaget han at han ikke fikk en rekkevidde på 54 kilometer. Han viser til at oppgitt rekkevidde med fulladet batteri varierer fra 32 til 45 kilometer.

20.000 kroner i avslag

Forhandleren, Motor-Forum i Oslo, avslo å gi prisavslag.

Under en test oppnådde de 40 kilometer elektrisk rekkevidde. De påpeker også at man ikke kan forvente rekkevidde på 54 kilometer, som dessuten er etter den gamle målemetoden (NEDC).

Forbrukerklageutvalget har likevel vedtatt at bilkunden skal få prisavslag.

Kunden krevde opprinnelig å få heve kjøpet med begrunnelse i både kortere rekkevidde og flere andre påståtte feil og mangler.

De andre forholdene har han ikke fått medhold i. Forbrukerklageutvalget, som avgjør forbrukerkonflikter, har konkludert med at bilkunden skal få et prisavslag på 20.000 kroner for avviket på rekkevidde.

Prisavslaget er skjønnsmessig satt.

– Mangel

Forbrukerklageutvalget mener det er en mangel når produsenten i markedsføringen har oppgitt elektrisk rekkevidde på 54 kilometer, mens de i sitt tilsvar hevder 54 kilometer likevel ikke er realistisk.

– Det antas at de uriktige opplysningene om rekkevidde har innvirket på kjøpet, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

Vedtaket er gjort av tre jurister. Blant disse er Trygve Bergsåker, som i nærmere 30 år har vært leder for Forbrukerklageutvalget. Han har i disse tiårene behandlet tusenvis av forbrukerkonflikter, og er svært erfaren.

Kundene taper

Mange elbilkunder og hybridbilkunder er misfornøyd med faktisk rekkevidde. I flere saker har NAF gått ut og krevd prisavslag på vegne av sine medlemmer. Det gjelder blant annet for Ampera-e-kunder og Polestar-kunder.

Men det er foreløpig svært få kjente tilfeller hvor bilforhandler har betalt ut eller blitt dømt til å betale ut prisavslag.

Ett av de få tilfellene er Renault Zoe-kunden som i Forbrukerklageutvalget fikk heve kjøpet.

Da Motor sjekket rekkeviddekonflikter i domstolene sist vinter, fant vi ingen slike saker i domstolene, og kun seks i Forbrukerklageutvalget.

Fem av de seks kundene som brakte konflikten inn for Forbrukerklageutvalget tapte.

Konsekvenser

Dersom vedtaket fra Forbrukerklageutvalget blir stående, kan det få store konsekvenser både for bilkundene og bilselgerne.

Vedtaket fra Forbrukerklageutvalget er imidlertid anket inn for tingretten. Tingrettens dom er foreløpig ikke klar.

Verken kjøperen, en Oslo-mann, eller selgeren, daglig leder Thor Erling Daleng ved Motor-Forum i Oslo, vil uttale seg om prisavslaget før tingrettsdommen har falt.