FRAKTES BORT: Her fraktes Audien til Alyona Kiryanova bort, før den ble avskiltet.

Alyona vant mot Møller:

– Bråstopp i høy fart er ikke uvesentlig

Møller Bil avviste Alyona Kiryanova, NAF fant ikke årsaken til feilene med bilen hennes, og hun tapte i Forbrukerklageutvalget. Men i tingretten vant hun frem.

Publisert Sist oppdatert
VANT FREM: Alyona Kiryanova.

Alyona Kiryanova har i snart fire år kjempet mot Møller Bil, etter at hun i desember 2019 kjøpte en 2015-modell Audi e-tron hybrid til 205.000 kroner av Møller Bil Vest i Oslo.

Noen måneder etter kjøpet, sommeren 2020, havarerte bilen da hun var på Nordvestlandet. Møller Bil i Ålesund fant ut at det har vært fuktinntrengning i batterikassen. Verkstedet byttet to batterimoduler, men ikke hele batterikassen.

Etter reparasjonen opplevde Alyona Kiryanova hakking og bråstans når hun kjørte bilen, blant annet var det to hendelser hvor bilen bråstoppet i 70/80-sone.

– Det oppsto trafikkfarlige situasjoner. Når jeg brukte bilen, måtte jeg dessuten alltid ha en plan B, en avtale med venner som kunne hente meg hvis noe skjedde. Jeg har også leid og lånt bil, og måttet ta buss, forteller hun til Motor.

Kiryanova har ikke brukt Audien sin siden våren 2022, for snart to år siden.

– Sommeren 2022 avskiltet jeg den, sier hun.

Nå står bilen på verksted.

Avvist

Alyona Kiryanova ble avvist da hun reklamerte til Møller Bil. NAF greide ikke å avdekke hva som er feil med bilen, og i Forbrukerklageutvalget i fjor tapte hun.

Forbrukerklageutvalget vektla ikke en sakkyndig uttalelse hun hadde. De mente mangelen med batteriet var blitt utbedret på garantien.

Forbrukerklageutvalget skriver følgende i sitt vedtak:

«På bakgrunn av uttalelsen fra Møller Bil Ålesund, finner utvalget at mangelen med batteriet har blitt utbedret på garantien, og at det derfor ikke forelå en mangel med bilen etter dette. Klageren har dermed ikke krav på heving av kjøpet eller prisavslag knyttet til mangelen på batteriet».

Vant frem

Men Kiryanova ga seg ikke, og saksøkte Møller Bil.

– Vi har gjennomgående vurdert at dette er en sak hun burde ha fått medhold i fra reklamasjonstidspunktet, sier hennes advokat, advokatfullmektig Albion Vestby hos Advokatfirmaet Rogstad.

I Oslo tingrett har Alyona Kiryanova og advokaten vunnet frem.

Tingretten viser til at selv om NAF ikke klarte å avdekke hva som er feil, betyr ikke det at det ikke foreligger feil. Tingretten viser til at NAF fant en periodisk feilkode i motorstyringen og sporadiske feil i styringsenheten.

Sakkyndig

Kiryanova engasjerte også sivilingeniør Erling Johan Wiig som sakkyndig vitne. Han mener Møller Bil burde byttet hele batterikassen og ikke bare to moduler.

– Når fukt først trenger inn i batterikassen, er det ikke tilstrekkelig å bytte kun to batterimoduler, fordi dette ikke nødvendigvis fjerner fukt­inntrengningen. Dette kan være årsaken til bilens problemer i dag, uttalte sivilingeniøren i tingretten.

Han er også kritisk til et feilsøk han mener ikke var tilstrekkelig, utført hos Møller Bil på Jessheim.

– Feilfri

Møller Bil mener ifølge tingrettens dom at bilen er feilfri. De mener verkstedet deres ikke har avdekket feil selv under testkjøring, og at forrige eier kjørte 52.000 kilometer «uten at den påståtte mangelen materialiserte seg». Bilforhandleren mener de heller ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å undersøke bilen, og til å tilby retting.

Siden bilen har stått så lenge avskiltet, mener de dessuten det er svært tvilsomt om bilen kan leveres tilbake i samme stand.

Av tingrettens dom fremkommer det imidlertid at batteriet ble byttet eller reparert cirka en måned før bilen ble solgt til Kiryanova.

AVSKILTET: Alyona Kiryanova har ikke brukt bilen sin siden sommeren 2022, da den ble fraktet bort.

– Dokumentert

Oslo tingrett mener det er dokumentert at mangelen ved bilen ikke er rettet, og at Møller har fått tilstrekkelig antall forsøk på å reparere. Tingretten har dømt Møller Bil Vest til å ta tilbake bilen og refundere Kiryanova kjøpesummen på 205.000 kroner, pluss 67.000 kroner i erstatning for utgifter hun har hatt.

– Det er mer enn en «uvesentlig» mangel når bilen bråstopper i høy fart, og hakker og fusker ved kjøring. Bilen kan da ikke kjøres trygt, og formålet med bilen forsvinner. Mangelen gir grunnlag for heving, skriver tingretten i dommen.

Tause

Alyona Kiryanova er glad for at hun vant i tingretten.

– Det er viktig å ta kampen for rettighetene sine. Noen ganger er retten eneste vei til løsning, sier hun.

Motor har spurt Møller Bil Oslo Vest hva de synes om tingrettsdommen, og om de anker.

– Vi ønsker ikke å gi vår kommentar til saken på nåværende tidspunkt, men kommer til å bruke de neste dagene til å vurdere hva vi gjør videre, sier Rune Bekken Reichborn, leder for kundeservice hos bilforhandleren.

Kiryanovas advokat er glad for at klienten hans vant rettssaken.

– Det er gjerne slik at saken blir grundigere vurdert i tingretten enn i andre lavere instanser, sier Vestby.